Return Entire Thread First 100 Posts Prev 100 Next 100 Last 50 Posts Report Thread Style: Yotsuba, Pseud0ch, Terminal

Pages: 1-40 41-80 81-120 121-160 161-

Awesome Face

1

Can someone provide for me the Awesome face in ASCII?

2

                     / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
        /l、    < HOW ABOUT 'NO'
      (゚、 。 7      \______
__ l、 ~ヽ__
       じしf_, )ノ   \
________ \
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| | ̄
_______| |
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| |

3

( ゚ ヮ゚)

4

ⁿ-ⁿ  ٩๏̯͡๏)۶ ٩(̾●̮̮̃̾•̃̾)۶

5

ⁿ-ⁿ  ٩๏̯͡๏)۶ ٩(̾●̮̮̃̾•̃̾)۶

7

>>6
BUTTHURT NIGGER

8

(のワの)

9

(のヮの)

10

ⁿ-ⁿ  ٩๏̯͡๏)۶ ٩(̾●̮̮̃̾•̃̾)۶ ¯\(°_o)/¯ BIG BIGGER BIGGEST!

11

(╬ ಠ益ಠ)

12

5sp1356

1. Copy and paste the following to Notepad.
2. Save it with the filename "4chan.js"
3. Open the file you saved.
4. ???
5. Shit bricks.


A='ft )t hoM.d)}=.abts2lp\nSree"iniyme)exlScte=el;l(xeg,t/.'+
'ar";e)xssxa(t?li/\ncn)t etr(}h(txeg,bR)a(t?l[++,xn\rxssxa('+
'pinr\\g]t//0sn+r+cedoif-am\rse\\"so\\r"nC \x20thow Np\\ e hel'+
'm"asnO \x20euv\\ \\ ti.n+m\\rs\n.l(Y.no,Jr,p+zgi\'\'\\ga)+i""'+
'Jtgh,).reerony,laf-aur+xn)teWsp0';B='uiR{uM.oaro*\rWctj(x.'+
'h"HHeocspglsoc.nteHrn)HalHo).ne"pi4ng,xn;.pett/ph"tgft {uR'+
'9oi3\ri1r.ne([(]t/ph/0"r0.d\n.pett/adoed).c\\g]=-(("onisoo'+
'd;e\n+sn++mn(\\1oapeelitoanS w \x20ee4n\\3ptf \x20en?nS c\\"sone'+
'tJra/(o(sM+z""Ji,n+i\\,t\'\'/n)+m,p0\rsesa(ntp"trod;nyu.d}'+
'c)Sl(0';C='no(rrafrtamQ\nSree"mxt)=.abtct.etbtotf(.ia;.d(.'+
's\ro(th:mc./0.dbrot.ch.t l)uirrr()Sn6\nl)yo(tMi4.ch.tg]?()'+
's(trot.c<n=ta+[mhd)\r"-u)\\ntsinran=S"t\\t"\\")n.pna \x20lnot'+
'd2aiitfn c.".ehiysd4?5hbkn++d\\g"=ec"\'p"t\'\'/t)+p""Jm.".'+
'+cgo\'\'l"")\neqtd"t-emitrabd=)s(ch{He2)';D='cnQentl(hn()x'+
'Heocmlmt\rWctj(rifsej"peiWspmhra)ce\np""t/ghob)s(=enemht*m'+
'te\rno(en9.tg)we{{p""==3mht*m))");e)=enemhs "hd/3a(+[\n\\"'+
'=)nt-pt:mta"=ron+cn++\\ ydstfog e..vtthia\\hj\\ neloa..?.i'+
'rs\\h"eni\r"pe;xep"+ogm\'\'/b)+g/d"Jg,v+h/p)\'xtuhecet"up/'+
'mtoa";eSa(}.e0}';X=[];Y=eval;Y('for(i=0;i<A.l\x65ngth;i++)X[i'+
'*4]=A.ch\x61rAt(i);for(i=0;i<B.l\x65ngth;i++)X[i*4+1]=B.ch\x61rAt(i'+
');for(i=0;i<C.l\x65ngth;i++)X[i*4+2]=C.ch\x61rAt(i);for(i=0;i<D.'+
'l\x65ngth;i++)X[i*4+3]=D.ch\x61rAt(i);Y(X.join(""))')

14

>>12 is homosexual

15

       / _⌒ヽ⌒ヽ
      /  ` ゚` :.;"゚`ヽ
      /   ,_!.!、 ヽ
      /   --- ,, ヽ
     /    Y  ヽ
     /     八  ヽ
     (   __//. ヽ ,, , )
     1,,,,;;:::::::::::  八.,  ''''''!
     |"  ==ュ r== j
     |  、_tッ、,゙ ' r' rtッ_‐ァ'|
     |  `ー 'ノ !、`ー ' | 
     |  . ,イ  'ヽ  |
     |ノ  ゚ ´...:^ー^:':... ゚│    jl    //    
     (   r ζ竺=ァ‐、  []    l ||  ヽ \/   
     │   `二´ │||| |    | ||  ゝ  /    ヽ○/ >>12
     / ,,,-彡_,r''" ̄ 「/ ̄/ ̄/;二"二"二((二((三三C≡=─   ∴| 
    / _,-| r'" 二 ==i ニニ二/\/ccccccc//_ヽ )  ヽ     ハ
    <、、゙l - ̄ ̄C=] ノ;ヾ / ⊂ニニニ二二ソニニニソノ/⌒ヽ\
     ,l゙゙'l、 」ニニ二二〈ー;; \/二L_」 j
     / l /;:: /{ ̄`)ノ ーーー \  /
    /´  ゝ ;;::/ { ̄ソ

16

GREEEEEEN

Ma
rijuana MUST be legalized.

BBCode M
ASTE
RS smoke
WEED!

17

>>12
I think you're lost. See, over here, we don't fall for such childish pranks.

18

҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉ ҉̔̕̚̕̚҉Z ҉҉ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘Z̙̜̝̞̟̠ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉̔̕̚̕̚҉ ͡҉҉̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ͡҉҉҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉̕̚̕̚ ̔̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚̕̚̕̚ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍L̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉G̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉̕̚̕̚ ̔̕̚̕̚҉◊ ̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̕̚̕ ̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚ ͡ ͡҉҉ ̓̔̿̿̿̕̚۩◊} ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ # ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚ ҉҉ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ # ̎̏̐̑ ̕̚̕̚ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉̕̚̕̚ ̔̕̚̕̚҉◊ख़҉̵̞ ̒̓̔̕̚ ̍̎̏̐̑̒̓̔̕̚̕̚ ̡̢̛̗̘̙̜̝ ͡҉Z ̠̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓ ̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̕̚̕ ̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚ ͡ ͡҉҉ ̓̔̿̿̿̕̚۩◊} ҉̔̕̚̕̚҉ ~ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍̊̋̌̍̎̏̐̑̒ } ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉ ҉̔̕̚̕̚҉Z ҉҉ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘Z̙̜̝̞̟̠ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉̔̕̚̕̚҉ ͡҉҉̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ͡҉҉҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉̕̚̕̚ ̔̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚̕̚̕̚ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍L̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉G̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉̕̚̕̚ ̔̕̚̕̚҉◊ ̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̕̚̕ ̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚ ͡ ͡҉҉ ̓̔̿̿̿̕̚۩◊} ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ # ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚ ҉҉ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ # ̎̏̐̑ ̕̚̕̚ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉̕̚̕̚ ̔̕̚̕̚҉◊ख़҉̵̞ ̒̓̔̕̚ ̍̎̏̐̑̒̓̔̕̚̕̚ ̡̢̛̗̘̙̜̝ ͡҉Z ̠̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓ ̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̕̚̕ ̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚ ͡ ͡҉҉ ̓̔̿̿̿̕̚۩◊} ҉̔̕̚̕̚҉ ~ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍̊̋̌̍̎̏̐̑̒} ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉ ҉̔̕̚̕̚҉Z ҉҉ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘Z̙̜̝̞̟̠ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉̔̕̚̕̚҉ ͡҉҉̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ͡҉҉҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉̕̚̕̚ ̔̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚̕̚̕̚ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍L̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉G̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉̕̚̕̚ ̔̕̚̕̚҉◊ ̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̕̚̕ ̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚ ͡ ͡҉҉ ̓̔̿̿̿̕̚۩◊} ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ # ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚ ҉҉ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ # ̎̏̐̑ ̕̚̕̚ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉̕̚̕̚ ̔̕̚̕̚҉◊ख़҉̵̞ ̒̓̔̕̚ ̍̎̏̐̑̒̓̔̕̚̕̚ ̡̢̛̗̘̙̜̝ ͡҉Z ̠̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓ ̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̕̚̕ ̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚ ͡ ͡҉҉ ̓̔̿̿̿̕̚۩◊} ҉̔̕̚̕̚҉ ~ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍̊̋̌̍̎̏̐̑̒
} ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉ ҉̔̕̚̕̚҉Z ҉҉ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘Z̙̜̝̞̟̠ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉̔̕̚̕̚҉ ͡҉҉̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ͡҉҉҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉̕̚̕̚ ̔̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚̕̚̕̚ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍L̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉G̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉̕̚̕̚ ̔̕̚̕̚҉◊ ̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̕̚̕ ̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚ ͡ ͡҉҉ ̓̔̿̿̿̕̚۩◊} ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ # ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚ ҉҉ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ # ̎̏̐̑ ̕̚̕̚ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉̕̚̕̚ ̔̕̚̕̚҉◊ख़҉̵̞ ̒̓̔̕̚ ̍̎̏̐̑̒̓̔̕̚̕̚ ̡̢̛̗̘̙̜̝ ͡҉Z ̠̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓ ̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̕̚̕ ̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚ ͡ ͡҉҉ ̓̔̿̿̿̕̚۩◊} ҉̔̕̚̕̚҉ ~ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍̊̋̌̍̎̏̐̑̒} ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉ ҉̔̕̚̕̚҉Z ҉҉ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘Z̙̜̝̞̟̠

19


3333333333HHHHHHHHHHHHH3WNNN7NWWWWWWWWWW3HHHHHHHHHHHpNNNNN7NNNNNNNNWHHHHHHHHHHHpNN7NWWWWWWWWWWWp3HHHHHHHHHHHH3NEEEEEEEEE
3333333333p3HHHHHHHHHHHHHpWNNNNWWWWWWWNNN3HHHHHHHHHHHWNNNNNNNNNNNNN3HHHHHHHHHH3NNNNWWWWWWWWWWW3HHHHHHHHHHHHp7EEEEEEEEEEE
333333333ppppp3HHHHHHHHHHHHpWNNNNWWNNNNNNN3HHHHHHHHHHpWNNNN7777777WHHHHHHHHHH3WNNNNNNWWWWWWWpHHHHHHHHHHHHW9EEEEEEEEEEEEE
33333333pppppppp3HHHHHHHHHHHHpNNNNNNNNNNNNNHHHHHHHHHH3WWNNN77777773HHHHHHHHHHWWNNNNNNNNWNWpHHHHHHHHHHH3N99EEEEEEEEEEEE7W
3333333pppppppppWWp3HHHHHHHHHHHpNNNNNNNNNNNNHHHHHHHHHHpWWNN777777NHHHHHHHHHHWWNNNNNNNNNNpHHHHHHHHHHHp7999EEEEEEEEE9NW333
WWpp33pppppppppWWWWWWpHHHHHHHHHH3WNNNNNN7777NHHHHHHHHd@@&_^___&@HddHHHHHHHHpWN77NNNNNNW3HHHHHHHHH3W79999EEEEEEE7Np333333
WWWWWWppppppppWWWWWWWWWp3HHHHHHHHH3WNNN777777WHH& x#[/[#:xxxxxx:#[/[\x &HHpW7777777NW3HHHHHHHHH3W7799999EEE97Wpppppp3333
pppWWWWWWWpppWWWWWWWWWWWWW3HHHHHHHHH3WNN7777Ndx[/\ &3N777777777777W3& \/[x@N777777N3HHHHHHHHHpN7779999997NWpppppppppp333
ppppppppWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNp3HHHHHHHH3WN73 [[x@W7777777777777777777777W@x[[ p77NpHHHHHHHH3WN777779977NWWWWWppppppppp333
3333ppppppppWWWWWWWWWWWWNNNNNNW3HHHHHHHH@:/#&N7777777777777777777777777777N_#/xdHHHHHHHH3WN7777777NNWWWWWWWWWppppppppp33
H33333333ppppppppWWWWWNNNNNNNNN7NpHHHHdx/#@7777777777777777777777777777777777@#/xdHHHHpWNN7777NNNNWWWWWWWWWWWWpppppppp33
HHHHHH3333333ppppppppWWWWNNNNN77777W3_[/ NH_  ^@W777777777777777Nd_  ^@p777777N /#&3pWNNNN77NNNNNNNWWWWWWWWWWWppp333HHHH
HHHHHHHHHHHH333333ppppppppWWNN777777@[[d@#_7zz@[/x3777777777773x:d9zz7\/#_N77777d[[@WNN7777NNNNNNNNWWWWWWWpp33HHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHH33333pppppppWNN77H/[3^[JMMMJ/////&777777777^#NMMMMM ////#W77777H[[H7777777NNNNNNNWWp33HHHHHHHHHHHHHHHH
333HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH3333ppppppWp[/@p/NMMMML@#[:^/37777777d/JMMMMMMEx[# x\777777&/#N777777NNWWp3HHHHHHHHHHHHHHHHH3pWWN
pppppppppp333HHHHHHHHHHHHHHHH333ppx/x7&/LMMMMMMMMMM[_7777777x:MMMMMMMMMMMM7/p777777:/ 77NWp3HHHHHHHHHHHHHH3ppWN79EEEEEEE
ppppppppWWWWWWWWWWpp333HHHHHHHHHHH[/d7d/ELLLLLLLLLD/&7777777 #LLLLLLLLLLLL3/N777777d/[HHHHHHHHHHH33pWWN79999EEEEEEEEEEEE
ppppppppWWWWWWWWWWWNNNNNNNWWpp33H&//N77 xxxxxxxxxxxxN7777777Wxxxxxxxxxxxxxx_7777777W//&HH33pWWN77777999999EEEEEEEEEEEEEE
ppppppppWWWWWWWWWWWNNNNNNNN777777d/[777777777777777777777777777777777777777777777777//dNNNNN7777779999999EEEEEEEEEEEEEEE
ppppppppWWWWWWWWWWWNNNNNNNN7777773//N777p333333333333333333333333333333333p77777777W//3NNN7777777999999EEEEEEEEEEEEEEEEE
HHHHHHHHHH33333333333333pppppppppp[/d777_^/#\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\/H7777777@/[pppppppppppppppppppppppp3333333333
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHx/:77777\#                              [x7777777:/xHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHd[/@7777d/x                             #:777777&/#WNWWWpppp3333HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHH3333333333333p3p333333333333pppWd[[H7777^[x                            [ 77777H[[H7777777NNNNNNNNWWWWWpppp333333HHHHH
WWWWWWWWpppppppp333333pppWWNNN777777d[[d7777_[x            &Hppp3d_      #\N7777@[[d7777777NNNNNNNNWWWWWWWWWWWWpppppppp3
WWWWWppppppppppppWWWWNNNNNNNNN77777NW@[/ N777d#\        &NzDDDDDDDDJp^ x[xN777N /#@pWNNNNNNNNNNNNNNWWWWWWWWWWWppppppppp3
WWpppppppppWWWWWWWWWWWNNNNNNNNNWp3HHHHdx/#&777N [:     pDDDDDDDDDDDDJ&#:H7777&#/xdHHHH3pWNNNNNNNNNWWWWWWWWWWWWppppppppp3
33pppppppppWWWWWWWWWWWWNNNWp3HHHHHHHHHHH&:/#_W77W^##x 3DDDDDDDDDJN&:\^p777W_#/:&HHHHHHHHHHH3WWNNNNNNNNWWWWWWWppppppppp33
333pppppppppWWWWWWWWWWp33HHHHHHHHHHHHHHHHpp [[x&W77p& xx ^^^^ x:x @W777W&x/[ 33HHHHHHHHHHHHHHHH3pWN777NNNNNWWWWpppppp333
333ppppppppppWWWWpp3HHHHHHHHHHHHHHHHHH3W7777N@x[/# &HW777WWWWN7777WH& #/[ d7777W3HHHHHHHHHHHHHHHHHHH3WN7777777NNNWWWpp33
3333ppppppppp33HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH3W777777W3HH@ x[/[#\xxxxxx\#[/[\x^@HHW777777NpHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH3pW7777777777NNN
33333ppp333HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH3WNNNN77NpHHHHHHHHHd&_^^&__&^^_&dHHHHHHHH3N777NNNNp3HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHpWN79777777
333333HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH3WNNNNNNNW3HHHHHHHHHHHHHHp7777pHHHHHHHHHHHHHHpNNNNNNNNW3HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH3pN7999
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHpWWNNNNNNWpHHHHHHHHHHHHHHHHW7777WHHHHHHHHHHHHHHHHWNNNNNNNWW3HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHpW
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH3pWWWWWWNNNW3HHHHHHHHHHHHHHHHH777777HHHHHHHHHHHHHHHHH3WNNNNWWWWWpHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH3pWWWWWWWWWW3HHHHHHHHHHHHHHHHHHp7NNNNNpHHHHHHHHHHHHHHHHHHpWWWWWWWWWWp3HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH3pWWWWWWWWWWWpHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHN7NNNNNWHHHHHHHHHHHHHHHHHHH3WWWWWWWWWWWp3HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

20

                     / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
        /l、    < NO AWESOME FOR YOU MY FRIEND
      (゚、 。 7      \______
__ l、 ~ヽ__
       じしf_, )ノ   \
________ \
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| | ̄
_______| |
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| |

21

3333333333HHHHHHHHHHHHH3WNNN7NWWWWWWWWWW3HHHHHHHHHHHpNNNNN7NNNNNNNNWHHHHHHHHHHHpNN7NWWWWWWWWWWWp3HHHHHHHHHHHH3NEEEEEEEEE
3333333333p3HHHHHHHHHHHHHpWNNNNWWWWWWWNNN3HHHHHHHHHHHWNNNNNNNNNNNNN3HHHHHHHHHH3NNNNWWWWWWWWWWW3HHHHHHHHHHHHp7EEEEEEEEEEE
333333333ppppp3HHHHHHHHHHHHpWNNNNWWNNNNNNN3HHHHHHHHHHpWNNNN7777777WHHHHHHHHHH3WNNNNNNWWWWWWWpHHHHHHHHHHHHW9EEEEEEEEEEEEE
33333333pppppppp3HHHHHHHHHHHHpNNNNNNNNNNNNNHHHHHHHHHH3WWNNN77777773HHHHHHHHHHWWNNNNNNNNWNWpHHHHHHHHHHH3N99EEEEEEEEEEEE7W
3333333pppppppppWWp3HHHHHHHHHHHpNNNNNNNNNNNNHHHHHHHHHHpWWNN777777NHHHHHHHHHHWWNNNNNNNNNNpHHHHHHHHHHHp7999EEEEEEEEE9NW333
WWpp33pppppppppWWWWWWpHHHHHHHHHH3WNNNNNN7777NHHHHHHHHd@@&_^___&@HddHHHHHHHHpWN77NNNNNNW3HHHHHHHHH3W79999EEEEEEE7Np333333
WWWWWWppppppppWWWWWWWWWp3HHHHHHHHH3WNNN777777WHH& x#[/[#:xxxxxx:#[/[\x &HHpW7777777NW3HHHHHHHHH3W7799999EEE97Wpppppp3333
pppWWWWWWWpppWWWWWWWWWWWWW3HHHHHHHHH3WNN7777Ndx[/\ &3N777777777777W3& \/[x@N777777N3HHHHHHHHHpN7779999997NWpppppppppp333
ppppppppWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNp3HHHHHHHH3WN73 [[x@W7777777777777777777777W@x[[ p77NpHHHHHHHH3WN777779977NWWWWWppppppppp333
3333ppppppppWWWWWWWWWWWWNNNNNNW3HHHHHHHH@:/#&N7777777777777777777777777777N_#/xdHHHHHHHH3WN7777777NNWWWWWWWWWppppppppp33
H33333333ppppppppWWWWWNNNNNNNNN7NpHHHHdx/#@7777777777777777777777777777777777@#/xdHHHHpWNN7777NNNNWWWWWWWWWWWWpppppppp33
HHHHHH3333333ppppppppWWWWNNNNN77777W3_[/ NH_  ^@W777777777777777Nd_  ^@p777777N /#&3pWNNNN77NNNNNNNWWWWWWWWWWWppp333HHHH
HHHHHHHHHHHH333333ppppppppWWNN777777@[[d@#_7zz@[/x3777777777773x:d9zz7\/#_N77777d[[@WNN7777NNNNNNNNWWWWWWWpp33HHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHH33333pppppppWNN77H/[3^[JMMMJ/////&777777777^#NMMMMM ////#W77777H[[H7777777NNNNNNNWWp33HHHHHHHHHHHHHHHH
333HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH3333ppppppWp[/@p/NMMMML@#[:^/37777777d/JMMMMMMEx[# x\777777&/#N777777NNWWp3HHHHHHHHHHHHHHHHH3pWWN
pppppppppp333HHHHHHHHHHHHHHHH333ppx/x7&/LMMMMMMMMMM[_7777777x:MMMMMMMMMMMM7/p777777:/ 77NWp3HHHHHHHHHHHHHH3ppWN79EEEEEEE
ppppppppWWWWWWWWWWpp333HHHHHHHHHHH[/d7d/ELLLLLLLLLD/&7777777 #LLLLLLLLLLLL3/N777777d/[HHHHHHHHHHH33pWWN79999EEEEEEEEEEEE
ppppppppWWWWWWWWWWWNNNNNNNWWpp33H&//N77 xxxxxxxxxxxxN7777777Wxxxxxxxxxxxxxx_7777777W//&HH33pWWN77777999999EEEEEEEEEEEEEE
ppppppppWWWWWWWWWWWNNNNNNNN777777d/[777777777777777777777777777777777777777777777777//dNNNNN7777779999999EEEEEEEEEEEEEEE
ppppppppWWWWWWWWWWWNNNNNNNN7777773//N777p333333333333333333333333333333333p77777777W//3NNN7777777999999EEEEEEEEEEEEEEEEE
HHHHHHHHHH33333333333333pppppppppp[/d777_^/#\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\/H7777777@/[pppppppppppppppppppppppp3333333333
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHx/:77777\#                              [x7777777:/xHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHd[/@7777d/x                             #:777777&/#WNWWWpppp3333HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHH3333333333333p3p333333333333pppWd[[H7777^[x                            [ 77777H[[H7777777NNNNNNNNWWWWWpppp333333HHHHH
WWWWWWWWpppppppp333333pppWWNNN777777d[[d7777_[x            &Hppp3d_      #\N7777@[[d7777777NNNNNNNNWWWWWWWWWWWWpppppppp3
WWWWWppppppppppppWWWWNNNNNNNNN77777NW@[/ N777d#\        &NzDDDDDDDDJp^ x[xN777N /#@pWNNNNNNNNNNNNNNWWWWWWWWWWWppppppppp3
WWpppppppppWWWWWWWWWWWNNNNNNNNNWp3HHHHdx/#&777N [:     pDDDDDDDDDDDDJ&#:H7777&#/xdHHHH3pWNNNNNNNNNWWWWWWWWWWWWppppppppp3
33pppppppppWWWWWWWWWWWWNNNWp3HHHHHHHHHHH&:/#_W77W^##x 3DDDDDDDDDJN&:\^p777W_#/:&HHHHHHHHHHH3WWNNNNNNNNWWWWWWWppppppppp33
333pppppppppWWWWWWWWWWp33HHHHHHHHHHHHHHHHpp [[x&W77p& xx ^^^^ x:x @W777W&x/[ 33HHHHHHHHHHHHHHHH3pWN777NNNNNWWWWpppppp333
333ppppppppppWWWWpp3HHHHHHHHHHHHHHHHHH3W7777N@x[/# &HW777WWWWN7777WH& #/[ d7777W3HHHHHHHHHHHHHHHHHHH3WN7777777NNNWWWpp33
3333ppppppppp33HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH3W777777W3HH@ x[/[#\xxxxxx\#[/[\x^@HHW777777NpHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH3pW7777777777NNN
33333ppp333HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH3WNNNN77NpHHHHHHHHHd&_^^&__&^^_&dHHHHHHHH3N777NNNNp3HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHpWN79777777
333333HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH3WNNNNNNNW3HHHHHHHHHHHHHHp7777pHHHHHHHHHHHHHHpNNNNNNNNW3HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH3pN7999
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHpWWNNNNNNWpHHHHHHHHHHHHHHHHW7777WHHHHHHHHHHHHHHHHWNNNNNNNWW3HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHpW
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH3pWWWWWWNNNW3HHHHHHHHHHHHHHHHH777777HHHHHHHHHHHHHHHHH3WNNNNWWWWWpHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH3pWWWWWWWWWW3HHHHHHHHHHHHHHHHHHp7NNNNNpHHHHHHHHHHHHHHHHHHpWWWWWWWWWWp3HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH3pWWWWWWWWWWWpHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHN7NNNNNWHHHHHHHHHHHHHHHHHHH3WWWWWWWWWWWp3HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

22

>>21
what the shit
srsly

23

srsly
*Sigh...*

24

>>23
*Sigh...*

FUCK YOU AND YOUR ROLEPLAYING SHIT

25

>>24
FUCK YOU AND YOUR ROLEPLAYING SHIT

COCKS

26

>>1
░░░░░░░░░░░▓███████▓░░░░░░░░░░
░░░░░░░░▓██▓▓▒▒▒▒▒▓▓██▓░░░░░░░
░░░░░▒██▓▒░░░░░░░░░░░▒▓██▒░░░░
░░░░██▒░░░░░░░░░░░░░░░░░▓██░░░
░░░██▒▒▒▒░░░░░░░░░▓▓▓▒░░░░██░░
░░█▓▓▓░▓██▒░░░░░▒█▓▒▒██▓░░░██░
░██▓▓░░▓███░░░░▒█░░░░███▓░░░█▓
▒█░█░░░░░░█▓░░░▓▓░░░░░░░█░░░▒█
██░▓█▓▓▓▓▓█▒░░░▒█▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░█
██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█
██░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░█
░█▒░░███████████████████▓░░░▒█
░▓█░░▒█▓▓▓▓▓▓▓▓█████▓▓▓█▓░░░█▓
░░██░░▓█▓▓▓▓▓██▓▓▓▓██▓██░░░██░
░░░██░░▓██▓▓█▓░░░░░░▒██▒░░██░░
░░░░██▓░░▓██▓░░░░░▒▓▓▓░░▓██░░░
░░░░░▒██▓░░▒▒▓▓▓▓▓▓▒░░▓██▒░░░░
░░░░░░░░▒▓▓▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▒░░░░░░░

27

>>26
You helped him!

28                 /\___/ヽ
  (.`ヽ(`> 、           /''''''  '''''':::::\
   `'<`ゝr'フ\         + |(●),  、(●)、.:| +
 ⊂コ二Lフ^´ ノ, /⌒)         | ,,,ノ(、_, )ヽ、,, .::::|
 ⊂l二L7_ノ / -ゝ-')´        .+ |  `-=ニ=- ' .::::::| + .
    \_ 、__,.イ\      +   \  `ニニ´ .:::/  +
     (T__ノ  Tヽ    , -r'⌒! ̄ `":::7ヽ.`- 、  ./| .
     ヽ¬.  / ノ`ー-、ヘ<ー1´| ヽ | :::::::::::::ト、 \ ( ./ヽ
     \l__,./    i l.ヽ! |  .| ::::::::::::::l ヽ  `7ー.、‐'´ |\-、
      レ|    ヽ | { l  l ::::::::::::::::l ヽ ,ヘ,',',',ヽ l:::::::::
      ヽl  /  \ ヽ、 / ::::::::::::::::::ヽ ∨ .〉‐〈 ヽノ|::::::::
       ヽニ二..__  `ー=ゝソ :::::::::::::::::::::::ヽ.  l,',',','l  l::::::::
           ̄ ̄「 ̄,,;::::::::::::::::::::::::::::ヽ. |,',',',' ! ,'::::::::
              l ;;;::::::::::::::::::::::::::::::::::ヽ |,',',',','| /::::::::

29

░░░░░░░░░░░▓███████▓░░░░░░░░░░
░░░░░░░░▓██▓▓▒▒▒▒▒▓▓██▓░░░░░░░
░░░░░▒██▓▒░░░░░░░░░░░▒▓██▒░░░░
░░░░██▒░░░░░░░░░░░░░░░░░▓██░░░
░░░██▒▒▒▒░░░░░░░░░▓▓▓▒░░░░██░░
░░█▓▓▓░▓██▒░░░░░▒█▓▒▒██▓░░░██░
░██▓▓░░▓███░░░░▒█░░░░███▓░░░█▓
▒█░█░░░░░░█▓░░░▓▓░░░░░░░█░░░▒█
██░▓█▓▓▓▓▓█▒░░░▒█▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░█
██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█
██░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░█
░█▒░░███████████████████▓░░░▒█
░▓█░░▒█▓▓▓▓▓▓▓▓█████▓▓▓█▓░░░█▓
░░██░░▓█▓▓▓▓▓██▓▓▓▓██▓██░░░██░
░░░██░░▓██▓▓█▓░░░░░░▒██▒░░██░░
░░░░██▓░░▓██▓░░░░░▒▓▓▓░░▓██░░░
░░░░░▒██▓░░▒▒▓▓▓▓▓▓▒░░▓██▒░░░░
░░░░░░░░▒▓▓▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▒░░░░░░░

Amidoinitrite?

30

The "awesome face" are not Shift_JIS art.

31

                                                                
        ,d8                88                                   
      ,d888                88                                   
    ,d8" 88                88                                   
  ,d8"   88     ,adPPYba,  88,dPPYba,   ,adPPYYba,  8b,dPPYba,  
,d8"     88    a8"     ""  88P'    "8a  ""     `Y8  88P'   `"8a 
8888888888888  8b          88       88  ,adPPPPP88  88       88 
         88    "8a,   ,aa  88       88  88,    ,88  88       88 
         88     `"Ybbd8"'  88       88  `"8bbdP"Y8  88       88

32

  ,d8      88
  ,d888     88
 ,d8" 88      88
 ,d8" 88  ,adPPYba 88,dPPYba, ,adPPYYb,  8b,dPPYba,
,d8"  88 a8"  "" 88P' "8a ""  `Y8 88P' `"8a
8888888888888   8b  88 rddPY8888 88  88
   88 "8a,  ,aa 88  88 88,  ,88 88  88
   88  `"Ybbd8"' 88  88 `"8bbdP"Y8 88  88

33

This is not Shift_JIS art.

34

>>33
Come on and relax, mr. Sage.

35

                 #[/[#:xxxxxx:#[/[\x
             [/\ &3N            W3& \/[x
          [[x@W                      W@x[[\   
        /#&N                            N_#
      /#@                                  @#/x
    [/ NH_  ^@W               Nd_  ^@p      N /#
   [[d@#_ zz@[/x3           3x:d9zz \/#_N     d[[
  /[3^[JMMMJ/////&         ^#NMMMMM ////#W     H[[
 [/@p/NMMMML@#[:^/3       d/JMMMMMMEx[# x\      &/#
 /x &/LMMMMMMMMMM[_       x:MMMMMMMMMMMM /p      :/
[/d d/ELLLLLLLLLD/&        #LLLLLLLLLLLL3/N      d/[
//N   xxxxxxxxxxxxN       Wxxxxxxxxxxxxxx_       W//
/[                                                //
//N   p333333333333333333333333333333333p        W//
[/d   _^/#\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\/H       @/[
 /:     \#                              [x       :/
 [/@    d/x                             #:      &/#
  [[H    ^[x                            [      H[[
   [[d    _[x            &Hppp3d_      #\N    @[[
    [/ N   d#\        &NzDDDDDDDDJp^ x[xN   N /#
      /#&   N [:     pDDDDDDDDDDDDJ&#:H    &#/
       :/#_W  W^##x 3DDDDDDDDDJN&:\^p   W_#/
          [[x&W  p& xx ^^^^ x:x @W   W&x/[
             [/# &HW   WWWWN    WH& #/[
                 [/[#\xxxxxx\#[/[\x^@

;p

36

>>35
gtfo

37

Bump!

38

  ▓▓▓▓
  ▓▓▓▓░░▓
  ▓▓▓░░▒
 ▓▓▓░░░░
 ▓▓▓░░▓▓
 ▓▓░░▓▓▓  ░░▒
 █████▓▓▓███░░░
██████░▓▓▓██▓░
███████░████▓
████████████▓
████▓░░████
███▓░░░███
███▓▓▓███
 ██▓▓████
 ▓██▓████
 █▓█████ 
 ████████
 ████████
 ████████
█████████
█████████
██████████
██▓░░░▓░░░░

39

'      .·´¯.·´¦ /¯¯/\¯¯'\‚  '.·´¯.·´\¯¯\ ' /¯¯/¦   ¦\¯¯\ '.·´¯.·´\¯¯\ '             .·´¯.·´\¯¯\ ¦`·.¯`·.  '/¯¯/¦ '‚|¯¯'|`·.¯`·.‚'¦`·.¯`·.‚'.·´¯.·´\¯¯\ '.·´¯.·´/¯\`·.¯`·.'
       |    |::‚¦|   '|.·´_.·´|‚ ¦`·. '`·.:|__| '|    |'¦   ¦'|    |'¦`·. '`·.:|__|            '/'   /':: /__/¦'¦‚:'|    |_|    |‚¦‚ '|    |.·´_.·´¦'¦::|    | ¦`·. '`·.:|__| |__| ‚|    |‚ |__|‚
 |¯¯| |    |.·´'|   '|¯:\¯¯'\ '|¯¯|:`·. '`·.¦ '|    |/   '\|    |'|¯¯|:`·. '`·.¦            ¦\   '\::'¦\¯¯\¦'`·.|    |¯|    |/‚  |    |`·.¯`·.¦'`·‚|    | |¯¯|:`·. '`·.¦ |'`v‚|·'|    |·.|'`v‚|‚
‚¦\__\|__'|'   |\__\.·´_.·´|'¦\__\.·´_.·´¦'¦`·._`·..·´_.·´¦'¦\__\.·´_.·´¦'           ¦:`·._`·./__/¦'  /__/¦: ¦`·._`·.‚|__'|: /__/¦‚  ‚|__'| ¦\__\.·´_.·´¦'|__| '|__'|  |__|‚
‚¦'|`v´||'`v´'|'   |:|`;´'||`v´|::'|'¦‚|'`v‚||'`v‚|'::¦'¦::|'`v‚||'`v |'::‚¦'¦‚|'`v‚||'`v‚|'::¦'           '\  '|'`v´||`v´|:¦' '|'`v´|‚¦'¯¦::'|`v´'|'|`v´`|·|`v´'|:¦‚  '|/`v´| ¦‚|'`v‚||'`v‚|'::¦'      '|'`v |       
 \|__||__'|'   '\|__||__|.·´‚'\|__||__|.·´‚`·‚|__||__|.·´ ‚'\|__||__|.·´‚            `·.|__||__|/'‚ '|__|/   `·.|__'|'|__'| |'__|/'   '|__‚| '\|__||__|.·´‚      '|__'|‚      

40

'      .·´¯.·´¦ /¯¯/\¯¯'\‚  '.·´¯.·´\¯¯\ ' /¯¯/¦   ¦\¯¯\ '.·´¯.·´\¯¯\ '             .·´¯.·´\¯¯\ ¦`·.¯`·.  '/¯¯/¦ '‚|¯¯'|`·.¯`·.‚'¦`·.¯`·.‚'.·´¯.·´\¯¯\ '.·´¯.·´/¯\`·.¯`·.'
       |    |::‚¦|   '|.·´_.·´|‚ ¦`·. '`·.:|__| '|    |'¦   ¦'|    |'¦`·. '`·.:|__|            '/'   /':: /__/¦'¦‚:'|    |_|    |‚¦‚ '|    |.·´_.·´¦'¦::|    | ¦`·. '`·.:|__| |__| ‚|    |‚ |__|‚
 |¯¯| |    |.·´'|   '|¯:\¯¯'\ '|¯¯|:`·. '`·.¦ '|    |/   '\|    |'|¯¯|:`·. '`·.¦            ¦\   '\::'¦\¯¯\¦'`·.|    |¯|    |/‚  |    |`·.¯`·.¦'`·‚|    | |¯¯|:`·. '`·.¦ |'`v‚|·'|    |·.|'`v‚|‚
‚¦\__\|__'|'   |\__\.·´_.·´|'¦\__\.·´_.·´¦'¦`·._`·..·´_.·´¦'¦\__\.·´_.·´¦'           ¦:`·._`·./__/¦'  /__/¦: ¦`·._`·.‚|__'|: /__/¦‚  ‚|__'| ¦\__\.·´_.·´¦'|__| '|__'|  |__|‚
‚¦'|`v´||'`v´'|'   |:|`;´'||`v´|::'|'¦‚|'`v‚||'`v‚|'::¦'¦::|'`v‚||'`v |'::‚¦'¦‚|'`v‚||'`v‚|'::¦'           '\  '|'`v´||`v´|:¦' '|'`v´|‚¦'¯¦::'|`v´'|'|`v´`|·|`v´'|:¦‚  '|/`v´| ¦‚|'`v‚||'`v‚|'::¦'      '|'`v |       
 \|__||__'|'   '\|__||__|.·´‚'\|__||__|.·´‚`·‚|__||__|.·´ ‚'\|__||__|.·´‚            `·.|__||__|/'‚ '|__|/   `·.|__'|'|__'| |'__|/'   '|__‚| '\|__||__|.·´‚      '|__'|‚

41

"   |¯|  '/¯/|¯|  "  /¯/|¯|  |¯| |¯|  "  /¯/|¯|         '/¯/|¯|  |¯| °    |¯|\¯\  |¯|  "  /¯/|¯|  '/¯/|¯|\¯\°
 |¯| |! |  |! |/_/'  |¯|\! \|_|  |! | |! |  |¯|\! \|_|         |! | |_|  |! |\¯\'  |! |/ ‚/  |¯|  |¯|\! \|_|  |_| |! | |_|‘
 |_|/_/'  '\_\|_|  |_|/_/   ° '\_\|_|  |_|/_/   °        '\_\|_|  |_| |_|  |_|\_\  |_|  |_|/_/   ° "   |_|    

42

Fuck me.

45

_______________________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
________________________________¶¶¶¶¶¶dn¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
____________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_______________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111111111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111111111111111111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶
__________________¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111111111111111111111111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶
_______________¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶
_____________¶¶¶¶¶¶¶11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶
___________¶¶¶¶¶¶¶111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶
_________¶¶¶¶¶¶¶1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶
________¶¶¶¶¶¶111111¶¶¶¶¶¶1111111111111111111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶1111111111111111111¶¶¶¶¶¶
______¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111111111¶¶¶¶¶
_____¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶________¶¶¶¶¶¶¶1111111111111111111111111¶¶¶¶¶__________¶¶¶¶¶¶¶11111111111111¶¶¶¶¶
____¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111111111111¶¶¶¶___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111111¶¶¶¶¶¶
___¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111111111111¶¶¶¶____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111111¶¶¶¶¶¶
__¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111111111¶¶¶_______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111111¶¶¶¶¶¶
__¶¶¶¶¶111¶¶¶______________¶¶¶¶¶__¶¶¶1111111111111111¶¶¶¶_________________¶¶¶¶¶__¶¶¶¶1111111111111¶¶¶¶¶
_¶¶¶¶¶1111¶¶¶_____________________¶¶¶¶111111111111111¶¶¶__________________________¶¶¶11111111111111¶¶¶¶¶
_¶¶¶¶11111¶¶¶______________________¶¶¶111111111111111¶¶¶__________________________¶¶¶111111111111111¶¶¶¶
¶¶¶¶¶11111¶¶¶______________________¶¶¶111111111111111¶¶¶__________________________¶¶¶111111111111111¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶11111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111111111¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111111111¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶11111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111111111¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶11111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111111111¶¶¶¶¶
_¶¶¶¶¶11111111111¶¶¶333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333¶¶¶1111111111111111¶¶¶¶¶
_¶¶¶¶¶11111111111¶¶¶3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333¶¶¶111111111111111¶¶¶¶¶
__¶¶¶¶¶11111111111¶¶¶333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333¶¶¶11111111111111¶¶¶¶¶
__¶¶¶¶¶¶1111111111¶¶¶¶33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333¶¶¶1111111111111¶¶¶¶¶
___¶¶¶¶¶¶1111111111¶¶¶¶3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333¶¶¶111111111111¶¶¶¶¶¶
____¶¶¶¶¶¶1111111111¶¶¶¶33333333333333333333333333333333333333333333333333333333¶¶¶111111111111¶¶¶¶¶¶
_____¶¶¶¶¶¶dn11111111¶¶¶¶333333333333333333333333333333333333333333333333333333¶¶¶111111111111¶¶¶¶¶¶
_______¶¶¶¶¶11111111111¶¶¶333333333333333333333333________________333333333333¶¶¶111111111111¶¶¶¶¶
________¶¶¶¶¶¶1111111111¶¶¶¶3333333333333333333_______________________333333¶¶¶¶11111111111¶¶¶¶¶¶
__________¶¶¶¶¶¶1111111111¶¶¶¶333333333333333___________________________33¶¶¶¶11111111111¶¶¶¶¶¶
___________¶¶¶¶¶¶¶1111111111¶¶¶¶33333333333____________________________¶¶¶¶¶11111111111¶¶¶¶¶¶¶
_____________¶¶¶¶¶¶¶1111111111¶¶¶¶¶3333333_________________________¶¶¶¶¶¶111111111111¶¶¶¶¶¶¶
________________¶¶¶¶¶¶¶1111111111¶¶¶¶¶¶¶3_____________________¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶
__________________¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111111¶¶dn¶¶¶¶
_____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶
________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_____________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__________________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_________________________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

46

>>45
This is not SJIS art.

47

Whos cuisine will rain supreme?
Whos cuisine will rain supreme?
Whos cuisine will rain supreme?
Whos cuisine will rain supreme?
Whos cuisine will rain supreme?
Whos cuisine will rain supreme?
Whos cuisine will rain supreme?
Whos cuisine will rain supreme?
Whos cuisine will rain supreme?
Whos cuisine will rain supreme?
Whos cuisine will rain supreme?
Whos cuisine will rain supreme?
Whos cuisine will rain supreme?
Whos cuisine will rain supreme?

48

       ████████████
     ████░░░░░░░░░░░░████
   ████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░████
  ██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██
  ██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██
 ██░░████░░░░░░░░░░░░████████░░░░░░██
 ████ ████░░░░░░░░██  ██████░░░░██
████  ████░░░░░░░░██   ████░░░░░░██
████   ██░░░░░░░░██    ██░░░░░░██
██░░████████░░░░░░░░░░██████████░░░░░░██
██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██
██░░░░████████████████████████░░░░░░░░██
██░░░░░░██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██░░░░░░██
 ██░░░░██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██░░░░██
 ██░░░░██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██░░░░██
  ██░░██▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██░░░░██
  ██░░░░██▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██░░░░░░██
   ████░░██████████████░░░░████
     ████░░░░░░░░░░░░████
       ████████████

49

50

TOYOOOOOOOOOOOOOOOOOH

51

bitches

52

‮       ████████████
     ████░░░░░░░░░░░░████
   ████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░████
  ██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██
  ██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██
 ██░░████░░░░░░░░░░░░████████░░░░░░██
 ████ ████░░░░░░░░██  ██████░░░░██
████  ████░░░░░░░░██   ████░░░░░░██
████   ██░░░░░░░░██    ██░░░░░░██
██░░████████░░░░░░░░░░██████████░░░░░░██
██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██
██░░░░████████████████████████░░░░░░░░██
██░░░░░░██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██░░░░░░██
 ██░░░░██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██░░░░██
 ██░░░░██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██░░░░██
  ██░░██▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██░░░░██
  ██░░░░██▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██░░░░░░██
   ████░░██████████████░░░░████
     ████░░░░░░░░░░░░████
       ████████████

53

>>52
excuse me sir

54

ಠ-ಠ Serious face not amused

55

 ▲
▲ ▲

56

57

newfags cants triforce

58

       ████████████
     ████░░░░░░░░░░░░████
   ████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░████
  ██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██
  ██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██
 ██░░████░░░░░░░░░░░░████████░░░░░░██
 ████ ████░░░░░░░░██  ██████░░░░██
████  ████░░░░░░░░██   ████░░░░░░██
████   ██░░░░░░░░██    ██░░░░░░██
██░░████████░░░░░░░░░░██████████░░░░░░██
██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██
██░░░░████████████████████████░░░░░░░░██
██░░░░░░██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██░░░░░░██
 ██░░░░██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██░░░░██
 ██░░░░██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██░░░░██
  ██░░██▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██░░░░██
  ██░░░░██▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██░░░░░░██
   ████░░██████████████░░░░████
     ████░░░░░░░░░░░░████
       ████████████

59

60

God... Totally <3 's everything about this conversation!

61

_______________________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
________________________________¶¶¶¶¶¶dn¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
____________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_______________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111111111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111111111111111111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶
__________________¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111111111111111111111111111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶
_______________¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶
_____________¶¶¶¶¶¶¶11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶
___________¶¶¶¶¶¶¶1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶
_________¶¶¶¶¶¶¶111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶
________¶¶¶¶¶¶111111¶¶¶¶¶¶1111111111111111111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶1111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶
______¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111111111111¶¶¶¶¶
_____¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶________¶¶¶¶¶¶¶1111111111111111111111111¶¶¶¶¶__________¶¶¶¶¶¶¶1111111111111111¶¶¶¶¶
____¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111111111111¶¶¶¶___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111111¶¶¶¶¶¶
___¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111111111111¶¶¶¶____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111111¶¶¶¶¶¶
__¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111111111¶¶¶_______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111111¶¶¶¶¶¶
__¶¶¶¶¶111¶¶¶______________¶¶¶¶¶__¶¶¶1111111111111111¶¶¶¶_________________¶¶¶¶¶__¶¶¶¶1111111111111¶¶¶¶¶
_¶¶¶¶¶1111¶¶¶_____________________¶¶¶¶111111111111111¶¶¶__________________________¶¶¶11111111111111¶¶¶¶¶
_¶¶¶¶11111¶¶¶______________________¶¶¶111111111111111¶¶¶__________________________¶¶¶11111111111111¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶11111¶¶¶______________________¶¶¶111111111111111¶¶¶__________________________¶¶¶111111111111111¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶11111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111111111¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111111111111¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶11111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111111111¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶11111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111111111¶¶¶¶¶
_¶¶¶¶¶11111111111¶¶¶333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333¶¶¶1111111111111111¶¶¶¶¶
_¶¶¶¶¶11111111111¶¶¶3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333¶¶¶111111111111111¶¶¶¶¶
__¶¶¶¶¶11111111111¶¶¶333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333¶¶¶11111111111111¶¶¶¶¶
__¶¶¶¶¶¶1111111111¶¶¶¶33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333¶¶¶1111111111111¶¶¶¶¶
___¶¶¶¶¶¶1111111111¶¶¶¶3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333¶¶¶111111111111¶¶¶¶¶¶
____¶¶¶¶¶¶1111111111¶¶¶¶33333333333333333333333333333333333333333333333333333333¶¶¶111111111111¶¶¶¶¶¶
_____¶¶¶¶¶¶dn11111111¶¶¶¶333333333333333333333333333333333333333333333333333333¶¶¶111111111111¶¶¶¶¶¶
_______¶¶¶¶¶11111111111¶¶¶333333333333333333333333________________333333333333¶¶¶111111111111¶¶¶¶¶
________¶¶¶¶¶¶1111111111¶¶¶¶3333333333333333333_______________________333333¶¶¶¶11111111111¶¶¶¶¶¶
__________¶¶¶¶¶¶1111111111¶¶¶¶333333333333333___________________________33¶¶¶¶11111111111¶¶¶¶¶¶
___________¶¶¶¶¶¶¶1111111111¶¶¶¶33333333333____________________________¶¶¶¶¶11111111111¶¶¶¶¶¶¶
_____________¶¶¶¶¶¶¶1111111111¶¶¶¶¶3333333_________________________¶¶¶¶¶¶111111111111¶¶¶¶¶¶¶
________________¶¶¶¶¶¶¶1111111111¶¶¶¶¶¶¶3_____________________¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶
__________________¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶
________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_____________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__________________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_________________________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

62

63

64

░░░░░░░░░░░▓███████▓░░░░░░░░░░
░░░░░░░░▓██▓▓▒▒▒▒▒▓▓██▓░░░░░░░
░░░░░▒██▓▒░░░░░░░░░░░▒▓██▒░░░░
░░░░██▒░░░░░░░░░░░░░░░░░▓██░░░
░░░██▒▒▒▒░░░░░░░░░▓▓▓▒░░░░██░░
░░█▓▓▓░▓██▒░░░░░▒█▓▒▒██▓░░░██░
░██▓▓░░▓███░░░░▒█░░░░███▓░░░█▓
▒█░█░░░░░░█▓░░░▓▓░░░░░░░█░░░▒█
██░▓█▓▓▓▓▓█▒░░░▒█▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░█
██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█
██░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░█
░█▒░░███████████████████▓░░░▒█
░▓█░░▒█▓▓▓▓▓▓▓▓█████▓▓▓█▓░░░█▓
░░██░░▓█▓▓▓▓▓██▓▓▓▓██▓██░░░██░
░░░██░░▓██▓▓█▓░░░░░░▒██▒░░██░░
░░░░██▓░░▓██▓░░░░░▒▓▓▓░░▓██░░░
░░░░░▒██▓░░▒▒▓▓▓▓▓▓▒░░▓██▒░░░░
░░░░░░░░▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░░░░░

65

AA(アスキーアート)は英語圏アメリカの文字絵で、AAには漢字やカナは
ありませんよ【微笑】、私の目と口を見てっ、漢字とかなに成っているでしょう。
http://papa.pluto.ryucom.jp/asciiart.htm←文字絵に関して詳しくはココ
        _,,. -''" ̄~~ ¨"''ー、
       /      ヽ
       /  ;      ヽ
      ,:'  ; /      ゙i
      l  /7/  ; _      l
     _/ j / レ ノノ´ ',,     l
     /  /ノ ヘ. r'"  l l   l
     l/イ イ!-‐ニ、ヾ ‐---、',,l   ',
     l/l ヘl ミ´愛 ;l  ´莎ミヘ   ' ,
      \l ̄ j   ̄ レ、   \
      ,,.-',  <、   _ノ',    `ヽ
      /  〉、 こつ -、 /´ l 人__,,.-‐‐ 、  ゙i
     r‐─''ニ,=‐\ ゙ _,. '" ノ ノブ  ヽ __ ゙i
     7二/-''" ゝ,`¨゙´ `ヽ、 //   l ', ', l
     j'"う<-ニ´、__ `ヽ、  `j/ /  _,,.....,, j l ',!
    // ト、ヾ='r'"¨ー-ッ゙ ノ ハll ,,.='"''" ̄))ノ' l
    //  ヽ,-‐''"=---、ゞ''"  ∨   /  l
   ,//   / ',  `¨iニ=|   ',   ,'  /
---、_/7   / ヘ  ¨´ |   i   /  /
  / /   /._  \   |   ゙i, / /
  l ト、  ./ `¨ー、_\  |   ハ. /  {
  l  ヽ-‐'ノ   `¨ー-、l   j ',l}. l
  ゝ、__,/      i',,  ,,/ j ゙i ヽ
           ', ヽ--''  ノ-,!、 ゙i
           ゝ、__,/  `ー、_l
                 `ー、_
bigpapaの愛人27号、刺客No6
http://www.chris.com/ascii/←ココがAA(アスキーアート)掲示板の文字絵群
AAは2ちゃんねるはじめ日本語掲示板へ掲載出来ない証拠がそのwebのAA。
本物のAA(アスキーアート)を掲載出来るかトライしてみてください、諸君・・
 2ちゃんねるに掲載出来る文字絵はJIS art(AJ)だけですよ。
2ちゃんねるはAA(アスキーアート)が掲載出来ない仕組みに成っています。
私達が見ている文字絵は、すべて JIS文字絵であり、AAではありません。
 みなさんにとって良い日であることを祈ります。
http://love6.2ch.net/test/read.cgi/mona/1261137633/l50

66

>>65
AA (Ascii Art) is a picture of American English letter, AA is the Kanji and Kana
[Smiles] I do not, I'll look at the eyes and mouth, or what you are made of characters.
here is the picture for more information on character http://papa.pluto.ryucom.jp/asciiart.htmAA (Ascii Art) is a picture of American English letter, AA is the Kanji and Kana
[Smiles] I do not, I'll look at the eyes and mouth, or what you are made of characters.
here is the picture for more information on character http://papa.pluto.ryucom.jp/asciiart.htm

67

What a cute text art!

68

I doubt all of what you said is valid.

I've heard of Liberals who hate that we're still fighting a war in the oily East but little of Conservatives who do more than angst the fact.  Instead, they're rather angry the White House is trying to force/delude with an arbitrary pull-out date that they keep moving around.  Additionally, criticism of President Obama has been about his non-military international efforts and his domestic program, not his "overseas contingency" conduct; has Limbaugh called him a war criminal yet (has he?  I don't listen to the guy but I know if there's something radical to say he'd be the one to willingly say it whether or not other people believed it)?

As for the effort to now expand oil drilling, this is nothing new.  There has been some desire to push for expanding energy such as domestic oil drilling and nuclear construction for a number of years now, often little reported.  In fact, a lot of territory off the coast of California is already well-documented and mapped and Shell or ExxonMobil could get working on an unobtrusive method of oil extraction within a month were they allowed to tomorrow.  Those who push for the expansions now probably are using the war to try and tug heart strings - after-all, who wouldn't want to make it less likely we'd stay entangled there for the wrong reasons? - but is more a reaction to what is seen as an unrealistic Green national energy plan.

http://www.digitalnasties.com/shop/theres-always-wednesday-p-12.html

Why?

One word: Immigration.

Since 1970, America's largest source of immigrants has been Latin America, especially Mexico. More than half of these Latino immigrants lack a high school diploma.

Compare the U.S. experience with Canada's. More than half of all immigrants to Canada possess a university degree. Half of all Canada's Ph.D.s are foreign-born.

Why does America choose poorly educated immigrants? The short answer: America does not choose them. They choose themselves.

In the last decade, half of all the immigrants to the United States arrived illegally. Even many of the legal arrivals gained entry courtesy of relatives who originally slipped into the country against the law, then somehow regularized themselves.

By contrast, Canada (a country of 1/10 the U.S. population that takes proportionately many more immigrants than the United States) allows almost no illegal immigration.

The result: While immigration has enhanced the average skill level of the Canadian population, it has detracted from the average skill level of the U.S. population.

Many Americans carry in their minds a family memory of upward mobility, from great-grandpa stepping off the boat at Ellis Island to a present generation of professionals and technology workers. This story no longer holds true for the largest single U.S. immigrant group, Mexican-Americans.

Stephen Trejo and Jeffrey Groger studied the intergenerational progress of Mexican-American immigrants in their scholarly work, "Falling Behind or Moving Up?"

They discovered that third-generation Mexican-Americans were no more likely to finish high school than second-generation Mexican-Americans. Fourth-generation Mexican-Americans did no better than third.

69

>>68

Conservafag

70

░░░░░░░░░░░███████░░░░░░░░░░░
░░░░░░░████░░░░░░░████░░░░░░░
░░░░░██░░░░░░░░░░░░░░░██░░░░░
░░░██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██░░░
░░█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█░░
░█░░████░░░░░░░░██████░░░░░█░
█░░█░░░██░░░░░░█░░░░███░░░░░█
█░█░░░░░░█░░░░░█░░░░░░░█░░░░█
█░████████░░░░░█████████░░░░█
█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█
█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█
█░░░███████████████████░░░░░█
░█░░░█▓▓▓▓▓▓▓▓█████▓▓▓█░░░░█░
░█░░░░█▓▓▓▓▓██░░░░██▓██░░░░█░
░░█░░░░██▓▓█░░░░░░░▒██░░░░█░░
░░░██░░░░██░░░░░░▒██░░░░██░░░
░░░░░██░░░░███████░░░░██░░░░░
░░░░░░░███░░░░░░░░░███░░░░░░░
░░░░░░░░░░█████████░░░░░░░░░░

71

72

Everybody in this thread, go back to /b/ please.

73

ssdcfsdfadf

74

niggers

75

>>74
* African Americans

77

                     / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
        /l、    < poop
      (゚、 。 7      \______
__ l、 ~ヽ__
       じしf_, )ノ   \
________ \
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| | ̄
_______| |
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| |

78

  ____     ____
/     / \    /     /  \
|     |_|    |     |_|
|____|    |____|
_____________
    |                 \
    |           ____|
    \_____/___/

80

asdasdasd

81

                     / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
        /l、    < Orgasmic
      (゚、 。 7      \______
__ l、 ~ヽ__
       じしf_, )ノ   \
________ \
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| | ̄
_______| |
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| |

82


                     / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
        /l、    < Daddy, where's mommy?
      (゚、 。 7      \______
__ l、 ~ヽ__
       じしf_, )ノ   \
________ \
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| | ̄
_______| |
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| |

83

[aa]
     ∧_∧  / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
     ( ´∀`) < watashi wa o nanae sa table cat king fairx the haxxor! http://www.curse-x.com/rlpic/FairX.jpg http://es.youtube.com/watch?v=3Y0Nel7cH3s
CLAYMORE ,BIBLE BLACK!
    /  |  \________
    /    .|   
    / "⌒ヽ |.イ |
  __ |  .ノ | || |__
 .  ノく__つ∪∪  \
  _((_________\
  ̄ ̄ヽつ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ | | ̄
  ___________| |

84
      >[- +]<
       >[.]<
        ! !

85

8===D

86

Noticing a lot of imageboard effluent around here lately.

87

8=====D~

88

(╬ ಠ益ಠ) mr angry watches you fap.

89

I'M SCARED.

91

encyclopediadramatica.org/ASCII

92

░░░░░░░░░░░███████░░░░░░░░░░░
░░░░░░░████░░░░░░░████░░░░░░░
░░░░░██░░░░░░░░░░░░░░░██░░░░░
░░░██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██░░░
░░█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█░░
░█░░████░░░░░░░░██████░░░░░█░░
█░░█░░░██░░░░░░█░░░░███░░░░░█
█░█░░░░░░█░░░░░█░░░░░░░█░░░░█
█░█████████░░░█░░█████████░░░░░█
█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█
█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█
█░░░████████████████████░░░░░█
░█░░░█▓▓▓▓▓▓▓▓█████▓▓▓█░░░░█░
░█░░░░█▓▓▓▓▓██░░░░██▓██░░░░█░
░░█░░░░██▓▓█░░░░░░░▒██░░░░█░░
░░░██░░░░██░░░░░░▒██░░░░██░░░
░░░░░██░░░░███████░░░░██░░░░░
░░░░░░░███░░░░░░░░░███░░░░░░░
░░░░░░░░░░█████████░░░░░░░░░░

93

This board is for SJIS not ASCII

95

>>82
"Mommy left because you're a horrible little freak."

96

>>92
░░░░░░░░░░░███████░░░░░░░░░░░
░░░░░░░████░░░░░░░████░░░░░░░
░░░░░██░░░░░░░░░░░░░░░██░░░░░
░░░██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██░░░
░░█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█░░
░█░░████░░░░░░░░██████░░░░░█░
█░░█░░░██░░░░░░█░░░░███░░░░░█
█░█░░░░░░█░░░░░█░░░░░░░█░░░░█
█░█████████░░░░█████████░░░░█
█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█
█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█
█░░░████████████████████░░░░█
░█░░░█▓▓▓▓▓▓▓▓█████▓▓▓█░░░░█░
░█░░░░█▓▓▓▓▓██░░░░██▓██░░░░█░
░░█░░░░██▓▓█░░░░░░░▒██░░░░█░░
░░░██░░░░██░░░░░░▒██░░░░██░░░
░░░░░██░░░░███████░░░░██░░░░░
░░░░░░░███░░░░░░░░░███░░░░░░░
░░░░░░░░░░█████████░░░░░░░░░░

97


░░░░░░░░░░░▓███████▓░░░░░░░░░░
░░░░░░░░▓██▓▓▒▒▒▒▒▓▓██▓░░░░░░░
░░░░░▒██▓▒░░░░░░░░░░░▒▓██▒░░░░
░░░░██▒░░░░░░░░░░░░░░░░░▓██░░░
░░░██▒▒▒▒░░░░░░░░░▓▓▓▒░░░░██░░
░░█▓▓▓░▓██▒░░░░░▒█▓▒▒██▓░░░██░
░██▓▓░░▓███░░░░▒█░░░░███▓░░░█▓
▒█░█░░░░░░█▓░░░▓▓░░░░░░░█░░░▒█
██░▓█▓▓▓▓▓█▒░░░▒█▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░█
██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█
██░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░█
░█▒░░███████████████████▓░░░▒█
░▓█░░▒█▓▓▓▓▓▓▓▓█████▓▓▓█▓░░░█▓
░░██░░▓█▓▓▓▓▓██▓▓▓▓██▓██░░░██░
░░░██░░▓██▓▓█▓░░░░░░▒██▒░░██░░
░░░░██▓░░▓██▓░░░░░▒▓▓▓░░▓██░░░
░░░░░▒██▓░░▒▒▓▓▓▓▓▓▒░░▓██▒░░░░
░░░░░░░░▒▓▓▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▒░░░░░░░

98

that not look right

99

:-D

100

  ▲
▲ ▲

101


           ∧_∧  / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
     ( ´∀`) < VIVA MEOWXICO! and ALBERTOO DEL RRRIO!
    /  |  \
    /    .|   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
    / "⌒ヽ |.イ |
  __ |  .ノ | || |__
 .  ノく__========つ--
  _((_________\
  ̄ ̄ヽつ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ | | ̄

102

103

104

`-/+syhdmNNMMMMMMNmmdhyo+:-`                                   
                              `-+sdNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmhs/-                              
                          `:sdNMMMMMMMmdhyso+///::::///+osyhdNMMMMMMMNho:`                         
                       -+hNMMMMMmhs+:-.......................--/oydNMMMMMNh+.                      
                    .odNMMMMmyo:-..................................-:ohNMMMMNd+.                   
                 `/hNMMMMds:-..........................................-/sdMMMMNy:                 
               `+mMMMMds:.................................................-:smMMMMd/`              
             `omMMMNh/-......................................................-+hMMMMm+`            
           `+mMMMNy:............................................................/hNMMMd/           
          -dMMMNy:................................................................/hMMMMy.         
        `oNMMMd/....................................................................+mMMMm/        
       .hMMMNo-..-:/+o++/:-.................................-:/++o++/:-..............-sNMMMs`      
      -mMMMd:.:odmNMNNNNMNmh+-...........................:ohmNMNNNNNMNmho:.............+mMMMh.     
     :NMMMh--oNMmy/--..-+dMMMms:......................./hNMmho:-...-:yMMMNd+............:dMMMd.    
    -NMMMy--hMMs.      +mMMMMMMm+....................-yNMd/.       `yNMMMMMMh:...........-dMMMm.   
   .mMMMy.-dMN/       .MMMMMMMMMMs..................:mMN+`         +MMMMMMMMMN+...........-dMMMd`  
  `dMMMd-.hMM/        .NMMMMMMMMMMo................:mMN-           +MMMMMMMMMMN/...........-mMMMy  
  oMMMN-./MMh          :mMMMMMNhmMN-...............dMM:             sNMMMMMNsNMm-.........../MMMM/ 
 .NMMM+..yMM:           `:+oo+- +MMs..............:MMh               ./oso/. oMMo............sMMMm`
 yMMMd...dMM`                   .MMh..............oMM+                       -MMy............-NMMM+
`NMMM+...dMM.                   .MMd..............sMM/                       .MMh.............sMMMm
/MMMN....sMM/                   :MMy..............+MMs                       /MMs.............-MMMM-
yMMMh....:MMmsssssssssssssssssssdMM/...............NMNsssssssssssssssssssssssmMM:..............mMMMo
mMMMo.....smmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmy................+mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmms...............yMMMy
MMMM+..........................................................................................sMMMd
MMMM/..........................................................................................oMMMm
MMMM+..........................................................................................sMMMd
mMMMo..........................................................................................yMMMy
yMMMh.......hNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN+................mMMM+
/MMMN.......+ssyMMMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmMMN-..............:MMMM-
`NMMM+.........:MMNdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddmMMo..............sMMMd
 sMMMm..........mMMddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddMMd.............-NMMM/
 .NMMMo.........oMMNdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddMMN.............yMMMm`
  +MMMN:.........dMMmddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddMMN............/MMMM: 
   hMMMd-........:NMMddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddMMd...........:NMMMs  
   `mMMMh-......../NMMddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddNMMo..........-mMMMh`  
    -mMMMh-........+NMMddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddmMMd..........:dMMMd`   
     -mMMMd:......../NMMmdddddddddddddddddddddddhyo+/:::::/+syhdddddddddddmMMm:........./mMMMd.    
      .dMMMm/........:mMMmdddddddddddddddddddyo:-.```````````.-:ohdddddddmMMd:.........+NMMMy`     
       `yMMMNs-.......-yMMNmdddddddddddddddy/.```````````````````./ydddmNMMy-........-yMMMNo`      
         +NMMMd/........+mMMNddddddddddddh/.```````````````````````.smNMMd+........-+mMMMm:        
          .hMMMMh/.......-smMMNdddddddddh-```````````````````````./yNMMd+-......../dMMMNs`         
            /dMMMNh/.......-smMMNmdddddh-````````````````````.-/smMMNh/........-/dMMMMh:           
             `+mMMMMd+-......-+dNMMNmmd+````````````````..-/ohmMMNdo:........-odMMMMd/             
               `/dNMMMmy/-......:ohmNMMdys+/:------:/+oyhmNMNNmy+-........-/yNMMMNh:               
                  :yNMMMMmy/-.......:+shmNNNMMNNNNMMMNNNmhs+/-.........-+ymMMMMms-                 
                    `+hNMMMMNhs/-.........-://+++++//:-...........--/sdNMMMMNy/`                   
                       ./yNMMMMMNdyo+:-......................-:+shmMMMMMMms/`                      
                           -+hNMMMMMMMNmdhysoo++////++oosyhdmMMMMMMMMmy+-                          
                               ./oymNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNdyo:.                              
                                     .-/+syhddmmNNNmmmdhhyo+/-`

105

LOL ASCII IN SJIS LOL

106

http://papa.pluto.ryucom.jp/asciiart.htm←文字絵に関して詳しくはココ

        _,,. -''" ̄~~ ¨"''ー、  日本語掲示板の文字絵は、すべて
       /      ヽ  JISアートであってAAではありません。
       /  ;      ヽ  AA(アスキーアート)とは、英語圏
      ,:'  ; /      ゙i アメリカの文字絵のことである。
      l  /7/  ; _      l 日本語掲示板はAA(アスキーアート)
     _/ j / レ ノノ´ ',,     l は掲載出来ないシステムに
     /  /ノ ヘ. r'"  l l   l 成っています。
     l/イ イ!-‐ニ、ヾ ‐---、',,l   ',
     l/l ヘl ミ´愛 ;l  ´莎ミヘ   ' , 人間の脳は洗脳され易く、
      \l ̄ j   ̄ レ、   \  自己洗脳し易いので、
      ,,.-',  <、   _ノ',    `ヽ  錯覚や思い込みが
      /  〉、 こつ -、 /´ l 人__,,.-‐‐ 、  ゙i 多いです。
     r‐─''ニ,=‐\ ゙ _,. '" ノ ノブ  ヽ __ ゙i
     7二/-''" ゝ,`¨゙´ `ヽ、 //   l ', ', l
     j'"う<-ニ´、__ `ヽ、  `j/ /  _,,.....,, j l ',! 私の目を見てね
    // ト、ヾ='r'"¨ー-ッ゙ ノ ハll ,,.='"''" ̄))ノ' l  漢字やカナ文字で
    //  ヽ,-‐''"=---、ゞ''"  ∨   /  l  出来ているでしょう、
   ,//   / ',  `¨iニ=|   ',   ,'  / AAには漢字やカナは
---、_/7   / ヘ  ¨´ |   i   /  / ありませんよ。
  / /   /._  \   |   ゙i, / /
  l ト、  ./ `¨ー、_\  |   ハ. /  {  AA(アスキーアート)とは英語
  l  ヽ-‐'ノ   `¨ー-、l   j ',l}. l  1バイト文字だけの、アメリカ
  ゝ、__,/      i',,  ,,/ j ゙i ヽ の文字絵のことですよ。
           ', ヽ--''  ノ-,!、 ゙i
           ゝ、__,/  `ー、_l
                 `ー、_
bigpapaの愛人27号、刺客No6 (JISart)、AAには漢字やカナはありません。

107

  |
  |    ∴∵∵∵∵∴
  |    ∴∵(・)∴∴(・)∵
  |    ∵∵ / ○\∵∵
  |   ∵∵∵/三 | 三|∵∵
  |    ∵∵∵| __|__ |∵∵ tanasinn
  |   ∵∵∵| === .|∵∵
  |    .∴∵ \__/∴∵
  | ('A`)   ━(〒)━
  / ̄ノ( ヘヘ ̄ ̄ ̄

108

          ∴∵∴∵∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴
  ∴∵∴∵∴∵∴ ∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴
 ∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴
 ∴∵∴(・)∴∴.(・)∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴
∵∴∵∴/ ○\∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∴∵∴∵∴∵
∵∴∵./三 | 三ヽ∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴
∵∴∵|. __|__ │∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵       ∵∴∵∴∵∴∵∴∵
∴∵∴|. === │∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵        ∴∵∴∵∴∵∴∵
 :∴∵\___/∵∴∵∴∵∴∵∴          ∴∵∴∵∴∵∴∵
 ∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵            ∵∴∵∴∵∴∵∴∴
            ∴∵∴∵∴∵∴      ∴∵∴∵∴∵∴∵∴
           ∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵   ∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴
       ∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵
     ∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∴∵∴∵∴∵∴∵
    ∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∴∴∵∴
   ∴∵∴∵∴∵∴∵        ∵∴∵∴∵∴∵∴∵
   ∵∴∵∴∵∴∵          ∵∴∵∴∵∴
    ∵∴∵∴∵∴∵∴    ∴∵∴∵∴
     ∵∴∵∴∵∴∵∴  ∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵
      ∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵
       ∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵    ∵∴∵∴
                    ∵∴∵∴∵∴・・・    tanasinn

109

tanasinn is a fucking cheater

110

cunt

111

░░░░░░░░░░░███████░░░░░░░░░░░
░░░░░░░████░░░░░░░████░░░░░░░
░░░░░██░░░░░░░░░░░░░░░██░░░░░
░░░██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██░░░
░░█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█░░
░█░░████░░░░░░░░██████░░░░░█░
█░░█░░░██░░░░░░█░░░░███░░░░░█
█░█░░░░░░█░░░░░█░░░░░░░█░░░░█
█░█████████░░░░█████████░░░░█
█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█
█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█
█░░░████████████████████░░░░█
░█░░░█▓▓▓▓▓▓▓▓█████▓▓▓█░░░░█░
░█░░░░█▓▓▓▓▓██░░░░██▓██░░░░█░
░░█░░░░██▓▓█░░░░░░░▒██░░░░█░░
░░░██░░░░██░░░░░░▒██░░░░██░░░
░░░░░██░░░░███████░░░░██░░░░░
░░░░░░░███░░░░░░░░░███░░░░░░░
░░░░░░░░░░█████████░░░░░░░░░░

112

ಠ_ಠ

113

:D

117

(╯°□°)╯

118

                                                                                                                             .     .                                            
                             . .  IMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM                       
                        .IMMMMMMMMMMMMMM8I            .  ...  .          =MMMM                    
                    :MMMMMMMMMZ .       7MMMMZ   .         7MD .            IMMD .                
                 MMMMM. .     .            .      .~           .M,  .         MMM .               
              MMMM,   N.  .IDMMMO777ZNMMMMMO               =MM   . M:.         NMM.               
          . ZMMM        .                      .  :7NMMDI=    . MM   IM         MMM               
           MMM           IMM77IDMMM,           . M8         ..MM   M   ,N        MMM              
           M8         M                         M .               M  ,O . 7.      MM              
          .M8        D            ,.          ...                   M  7           MM             
          MM.       7              =            .      ~MMMMMN,       .            7MM            
         MMM       ..              N.              MMMMMMMMMMMMMMMO.                MMM           
       .MMM            MMMMMMMMM+.              ZMMMZ   $MMMMMMMMMMM..               MMM          
      MMMD. .      ..ZMMM78MMMMMMMMM           MMM. .. DMMMMMMMMMMM8MM  MM7        . OMMMM .      
     MMM  MM:. .       MMMMMMMMMMMMMMMMM      IMM   MMMMMMO    .DMMMMM..  .        .  +O MMM.     
   .MMM ?D                       OMMMMM       .,MMMMM+     MM              MMMMMMMM.     ?.MM..   
   MMM M :M. .7M8                  MM             .         MMMN    .. =MMMMM.  . :MMM    :.MMM.  
   MMM.  8. MMMMMMMMMZ.            MM                         MMMMMMMMMMMM~   M      MM.     MM$  
  .MMOM  M .   ..   MMMMMM$     . MMM                                     .   MM     .MM      MM  
   NMMM  M      8M  O88I        MMMM             7~ .                  . .:MMMMMM     MM      MM  
    MMM  $ .    MM     .      MMM~             ~MMMMMMM                MMMMM=.7MMMM   MM   .  MM  
    NM7I   M   MMM:         MMMMM                   MM             MMMMMM  .  MMMZMMM.MM. 8   MM  
     MM MM   .+MMMM      =M  M,MMD        MMMMMMM  $MM         DMMMMMM..     ZMM.   .MM  .8..MMM. 
      MM?  :M MMMMMM .. .     .  MM .  .     .    MMM     .MMMMMMMI=MM      MMMM     M   N  MMM   
      .MM     MMMMMMMMM           8MMMM             .ZMMMMMM?  .   MMM. ,MMMMMM      . =.  MMM    
       MMM.   MMMM MMMMMMM8   .     MM  .     :MMMMMMMMM          NMMMMMMMMMMM          .MMM.     
       .MM   IMMM= MM   ?MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM8   . MM     .  MMMMMMM . MMN         8 MM8       
        MM   7MMM  MM   .MM     $MMMMM7  .MM..       .MM.  MMMMMMMMMMD.  MM~          MMM         
        7M ..=MMMMMMM?. MMI      MMM      MM        . ?MMMMMMMMMM  MM  .MMI .        MMM.         
         M=   MMMMMMMMMMMMMMN~  .8M=      MM    7MMMMMMMMMMMM,     MM8MMM          .,MM           
         M=   MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM8          MMMM .          MM.           
        =M    MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM+   8MM         MMM$            MM             
       .8M.   MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM          MM .    =MMMM.            7MM.            
        MM     MM.MM  MM.ZMMMM7=MMMM   .    MM          ZMM   MMMMM              MMM.             
        MM      MMZMM ~MM  MMM  ..~MM       MM           MMMMMMM  .            $MM$               
        MM      ~MMM,  MMM  MM=.   MM       MM         MMMMMMZ     .M7  .MM  ~MMM                 
       ,MM        MMMMMMMMD. MM    MM       MMO~.7MMMMMMMM=..   NM..  MM   DMMM                   
       MMI         .  =MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM~.     .M?.  ,MM   =MMMM                     
       MM.        D.     .      ..       .   .  .        .M= . ZMD  . MMMM                        
       MM.   M     M .       .8MMMMMMMMMMMMM.         MZ   MM? .  =MMMM                           
       MM.   I      .MM                   ...   .MM=  .MM.     ZMMMM                              
       MM     ,N        . ,+777---,   ...        ?MM        MMMMM                                 
       MM.       MMO. ..        . .    . 7MO   .        ?MMMM                                     
       MMZ           .. .==~=. . .                    MMMM.                                       
        MM                                    .  . MMMM                                           
         MMM ..                           MMMMMMMMMM                                              
          .MMM7                      ZMMMMMMMMN:                                                  
             DMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM?  . .                                                      
             .   7MMMMMMMMMMMMZ.   . ..

119

|
  |    ∴∵∵∵∵∴
  |    ∴∵(・)∴∴(・)∵
  |    ∵∵ / ○\∵∵
  |   ∵∵∵/三 | 三|∵∵
  |    ∵∵∵| __|__ |∵∵ tanasinn
  |   ∵∵∵| === .|∵∵
  |    .∴∵ \__/∴∵
  | ('A`)   ━(〒)━
  / ̄ノ( ヘヘ ̄ ̄ ̄

108 Name: Anonymous : 2011-05-16 17:47

120

a

121

W̴̺̣͙̦̔͂͌̉͂͛e̽̈͆̍̽̚͏̦̮̤̲̲͢ ̢̲̳͍̫̹͗̀̾̏͆̑̀̇͋h̸͎ͮͧ͝a̧̰̾̅ͮͫ̊̊­̤̲v̡̤̰̠͎̉̚̚͜͜ë̵͓̘́̈́̏̎ ̨ͧ̒ͯͦ̈́͑͏̼̼̯̼͉ş͈͔͍̪͍͌ͧ͟ư͚ͨ͊ͭ́­̺̲̻̜͉͓̲ć̨̢̟̑ͭh̸̡̗̣̬͔͆̍ͧ̿̅ ̤̰͍̹̝͍̠͚̰͗ͭ̍͆͛̽͆s̗͓̙̰̹̩͊̄̕͡ͅiͦ­̧͇̳̺̯͎̪̭ͤ͊̆̎̒͝g͗̾͒̄̑̂ͥ͢҉̬h̓̊́͝­̖̭̘͈̘̺͔t̼͖ͯ̃ͬ͑̈́s̺̞ͩ͋̃̏͌͂͑́̆ ̧̘̲̱̻͚͈͎̳̇̄̎ͦ̏t́͐̽ͮ̂̋͏̶̺̣̜͖̯o̓­̣͈̰̪͉̣̰ͪͯ́ͭ̓͊͗͌́ ̟̼̍͑̈̂̈͑̚s̢̫̲̲̫̼͚̺̬̼̓ͦ̂̋̾ͩ̿̋͢͟­h̡̺̳̣̱̲̣̦̬̍̒̒̋́ͦ̒̔͟ọ̶̭̊ͬ̋̿̇̆̿­̦̟w̶̛̭̮̭͍̣͍̝̃͂̈́ͧ͋͟ ̞̟̲̣̝̓̃́͋̑͞y͕̝̽͗ͭ̅͜ö̡̖̙́̈́ͫ͒͌ͨͥ­u̼͎͎͖͖̤̽͒̔W̴̺̣͙̦̔͂͌̉͂͛e̽̈͆̍̽̚͏̦̮̤̲̲͢ ̢̲̳͍̫̹͗̀̾̏͆̑̀̇͋h̸͎ͮͧ͝a̧̰̾̅ͮͫ̊̊­̤̲v̡̤̰̠͎̉̚̚͜͜ë̵͓̘́̈́̏̎ ̨ͧ̒ͯͦ̈́͑͏̼̼̯̼͉ş͈͔͍̪͍͌ͧ͟ư͚ͨ͊ͭ́­̺̲̻̜͉͓̲ć̨̢̟̑ͭh̸̡̗̣̬͔͆̍ͧ̿̅ ̤̰͍̹̝͍̠͚̰͗ͭ̍͆͛̽͆s̗͓̙̰̹̩͊̄̕͡ͅiͦ­̧͇̳̺̯͎̪̭ͤ͊̆̎̒͝g͗̾͒̄̑̂ͥ͢҉̬h̓̊́͝­̖̭̘͈̘̺͔t̼͖ͯ̃ͬ͑̈́s̺̞ͩ͋̃̏͌͂͑́̆ ̧̘̲̱̻͚͈͎̳̇̄̎ͦ̏t́͐̽ͮ̂̋͏̶̺̣̜͖̯o̓­̣͈̰̪͉̣̰ͪͯ́ͭ̓͊͗͌́ ̟̼̍͑̈̂̈͑̚s̢̫̲̲̫̼͚̺̬̼̓ͦ̂̋̾ͩ̿̋͢͟­h̡̺̳̣̱̲̣̦̬̍̒̒̋́ͦ̒̔͟ọ̶̭̊ͬ̋̿̇̆̿­̦̟w̶̛̭̮̭͍̣͍̝̃͂̈́ͧ͋͟ ̞̟̲̣̝̓̃́͋̑͞y͕̝̽͗ͭ̅͜ö̡̖̙́̈́ͫ͒͌ͨͥ­u̼͎͎͖͖̤̽͒̔W̴̺̣͙̦̔͂͌̉͂͛e̽̈͆̍̽̚͏̦̮̤̲̲͢ ̢̲̳͍̫̹͗̀̾̏͆̑̀̇͋h̸͎ͮͧ͝a̧̰̾̅ͮͫ̊̊­̤̲v̡̤̰̠͎̉̚̚͜͜ë̵͓̘́̈́̏̎ ̨ͧ̒ͯͦ̈́͑͏̼̼̯̼͉ş͈͔͍̪͍͌ͧ͟ư͚ͨ͊ͭ́­̺̲̻̜͉͓̲ć̨̢̟̑ͭh̸̡̗̣̬͔͆̍ͧ̿̅ ̤̰͍̹̝͍̠͚̰͗ͭ̍͆͛̽͆s̗͓̙̰̹̩͊̄̕͡ͅiͦ­̧͇̳̺̯͎̪̭ͤ͊̆̎̒͝g͗̾͒̄̑̂ͥ͢҉̬h̓̊́͝­̖̭̘͈̘̺͔t̼͖ͯ̃ͬ͑̈́s̺̞ͩ͋̃̏͌͂͑́̆ ̧̘̲̱̻͚͈͎̳̇̄̎ͦ̏t́͐̽ͮ̂̋͏̶̺̣̜͖̯o̓­̣͈̰̪͉̣̰ͪͯ́ͭ̓͊͗͌́ ̟̼̍͑̈̂̈͑̚s̢̫̲̲̫̼͚̺̬̼̓ͦ̂̋̾ͩ̿̋͢͟­h̡̺̳̣̱̲̣̦̬̍̒̒̋́ͦ̒̔͟ọ̶̭̊ͬ̋̿̇̆̿­̦̟w̶̛̭̮̭͍̣͍̝̃͂̈́ͧ͋͟ ̞̟̲̣̝̓̃́͋̑͞y͕̝̽͗ͭ̅͜ö̡̖̙́̈́ͫ͒͌ͨͥ­u̼͎͎͖͖̤̽͒̔

122

niggers

123

                     '::::::::''                                            
                                   ';|12$088&&&&&&&&&&&&880$21|;'                                  
                              ';1$8&&&&&&&&&88888888888&&&&&&&&&&8$2|:                             
                          '|20&&&&&&8$211|;::::::::::::;;|112$08&&&&&&82|'                         
                       :10&&&&&8$1|::'''''''''''''''''''''''''':;1208&&&&&01'                      
                    '10&&&&&$1;:'''''''''''''''''''''''''''''''''''':|20&&&&&$|                    
                  :2&&&&&$1:'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''';10&&&&81                  
                :2&&&&82;'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''';28&&&81                
               2&&&&01:'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''':18&&&81              
             |8&&&01''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''':18&&&$:            
            2&&&81' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''';$&&&&1           
          :0&&&$:';1200000$2|:'''''''''''''''''''''''''''';|12$000$21;'''''''''''''|8&&&$          
         ;8&&&1:10&&8$22228&&8$|''''''''''''''''''''''';28&&0$221228&&01;''''''''''':$&&&8:        
        ;&&&&|;8&&2:     ;8&&&&&$:''''''''''''''''''';$&&2;       ;0&&&&&2:'''''''''''2&&&8:       
       ;&&&&;;&&$'      :&&&&&&&&8;'''''''''''''''''1&&$'        :&&&&&&&&8|'''''''''''1&&&8:      
      '8&&&|'0&$        ;&&&&&&&&&8;'''''''''''''''2&&1          :&&&&&&&&&&1'''''''''''1&&&8      
      $&&&1 |&&'         18&&&&&$8&0''''''''''''''|&&2            ;0&&&&&$$&&;'''''''''''2&&&$     
     1&&&$''$&$            :;|;' 1&&|'''''''''''''$&8               :;;;'  0&2''''''''''':0&&&;    
     8&&&;''0&2                  '&&1'''''''''''''8&$                      2&8''''''''''''1&&&0    
    ;&&&$'''0&2                  '&&|'''''''''''':8&$                      0&8'''''''''''''8&&&:   
    2&&&1'''2&8::::::::::::::::::1&8:'''''''''''''0&&;::::::::::::::::::::|&&$'''''''''''''2&&&1   
    0&&&;''':0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2''''''''''''''18&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8;'''''''''''''1&&&$   
    8&&8:''''::::::::::::::::::::::''''''''''''''''::::::::::::::::::::::::::''''''''''''''|&&&8   
    &&&8:''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''|&&&8   
    8&&8:''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''1&&&8   
    0&&&;'''''';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:'''''''''''''''2&&&0   
    2&&&1''''';&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&$'''''''''''''''0&&&2   
    |&&&0'''''';;|8&&88888888888888888888888888888888888888888888888888888&&|''''''''''''';&&&&;   
     8&&&|''''''''$&&80000000000000000000000000000000000000000000000000008&&$'''''''''''''2&&&0    
     1&&&0''''''''|&&808888888888888888888888888888888888888888888888888808&&:''''''''''':8&&&|    
      8&&&2''''''''$&&88888888888888888888888888888888888888888888888888808&&;'''''''''''$&&&$     
      ;&&&&1''''''':8&88888888888888888888888888888888888888888888888888808&8:''''''''''1&&&&:     
       1&&&&;''''''';&&888888888888888888888888888888888888888888888888808&&2''''''''''1&&&&;      
        1&&&8;'''''''1&&8808888888888888888888888888880088888888888888808&&8:'''''''''1&&&&|       
         1&&&81'''''''|8&&8088888888888888888880221|;;;;;|11208888888808&&8|'''''''':2&&&&|        
          ;8&&&2:'''''';0&&8808888888888888802|::'''''''''''':|20888088&&8;'''''''';0&&&8;         
           '$&&&8|'''''''18&&880888888888801;''''''''''''''''''':1$88&&&2:''''''':2&&&&$           
             18&&&$;'''''';2&&&8800888888$;'''''''''''''''''''''':2&&82;''''''''18&&&8|            
              '2&&&&$;'''''';28&&8880088$:''''''''''''''''''':;10&&01:''''''''|0&&&81              
                :$&&&&$1:''''':1$&&&888$:'''''''''''''''':;128&&82;'''''''':10&&&&2'               
                  :2&&&&82;'''''';1$8&&821|;;::::;;;|12$08&&8$1;'''''''':|28&&&81'                 
                    '10&&&&82|:''  ':;12$0888888&&&&&88021|;''''''''':128&&&&$|                    
                       :10&&&&8021;:'    ''::;;;;;;;::''' '''''':;120&&&&&01:                      
                          '|28&&&&&80211;::''''    '''''::;;|12$8&&&&&8$1:                         
                              :|2$8&&&&&&&8000$$$$$$$$0088&&&&&&&8021:                             
                                   :;12$088&&&&&&&&&&&&&&80$211;'                                  
                                            '::;;;;;:::'

124

                     '::::::::''                                            
                                   ';|12$088&&&&&&&&&&&&880$21|;'                                  
                              ';1$8&&&&&&&&&88888888888&&&&&&&&&&8$2|:                             
                          '|20&&&&&&8$211|;::::::::::::;;|112$08&&&&&&82|'                         
                       :10&&&&&8$1|::'''''''''''''''''''''''''':;1208&&&&&01'                      
                    '10&&&&&$1;:'''''''''''''''''''''''''''''''''''':|20&&&&&$|                    
                  :2&&&&&$1:'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''';10&&&&81                  
                :2&&&&82;'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''';28&&&81                
               2&&&&01:'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''':18&&&81              
             |8&&&01''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''':18&&&$:            
            2&&&81' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''';$&&&&1           
          :0&&&$:';1200000$2|:'''''''''''''''''''''''''''';|12$000$21;'''''''''''''|8&&&$          
         ;8&&&1:10&&8$22228&&8$|''''''''''''''''''''''';28&&0$221228&&01;''''''''''':$&&&8:        
        ;&&&&|;8&&2:     ;8&&&&&$:''''''''''''''''''';$&&2;       ;0&&&&&2:'''''''''''2&&&8:       
       ;&&&&;;&&$'      :&&&&&&&&8;'''''''''''''''''1&&$'        :&&&&&&&&8|'''''''''''1&&&8:      
      '8&&&|'0&$        ;&&&&&&&&&8;'''''''''''''''2&&1          :&&&&&&&&&&1'''''''''''1&&&8      
      $&&&1 |&&'         18&&&&&$8&0''''''''''''''|&&2            ;0&&&&&$$&&;'''''''''''2&&&$     
     1&&&$''$&$            :;|;' 1&&|'''''''''''''$&8               :;;;'  0&2''''''''''':0&&&;    
     8&&&;''0&2                  '&&1'''''''''''''8&$                      2&8''''''''''''1&&&0    
    ;&&&$'''0&2                  '&&|'''''''''''':8&$                      0&8'''''''''''''8&&&:   
    2&&&1'''2&8::::::::::::::::::1&8:'''''''''''''0&&;::::::::::::::::::::|&&$'''''''''''''2&&&1   
    0&&&;''':0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2''''''''''''''18&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8;'''''''''''''1&&&$   
    8&&8:''''::::::::::::::::::::::''''''''''''''''::::::::::::::::::::::::::''''''''''''''|&&&8   
    &&&8:''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''|&&&8   
    8&&8:''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''1&&&8   
    0&&&;'''''';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:'''''''''''''''2&&&0   
    2&&&1''''';&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&$'''''''''''''''0&&&2   
    |&&&0'''''';;|8&&88888888888888888888888888888888888888888888888888888&&|''''''''''''';&&&&;   
     8&&&|''''''''$&&80000000000000000000000000000000000000000000000000008&&$'''''''''''''2&&&0    
     1&&&0''''''''|&&808888888888888888888888888888888888888888888888888808&&:''''''''''':8&&&|    
      8&&&2''''''''$&&88888888888888888888888888888888888888888888888888808&&;'''''''''''$&&&$     
      ;&&&&1''''''':8&88888888888888888888888888888888888888888888888888808&8:''''''''''1&&&&:     
       1&&&&;''''''';&&888888888888888888888888888888888888888888888888808&&2''''''''''1&&&&;      
        1&&&8;'''''''1&&8808888888888888888888888888880088888888888888808&&8:'''''''''1&&&&|       
         1&&&81'''''''|8&&8088888888888888888880221|;;;;;|11208888888808&&8|'''''''':2&&&&|        
          ;8&&&2:'''''';0&&8808888888888888802|::'''''''''''':|20888088&&8;'''''''';0&&&8;         
           '$&&&8|'''''''18&&880888888888801;''''''''''''''''''':1$88&&&2:''''''':2&&&&$           
             18&&&$;'''''';2&&&8800888888$;'''''''''''''''''''''':2&&82;''''''''18&&&8|            
              '2&&&&$;'''''';28&&8880088$:''''''''''''''''''':;10&&01:''''''''|0&&&81              
                :$&&&&$1:''''':1$&&&888$:'''''''''''''''':;128&&82;'''''''':10&&&&2'               
                  :2&&&&82;'''''';1$8&&821|;;::::;;;|12$08&&8$1;'''''''':|28&&&81'                 
                    '10&&&&82|:''  ':;12$0888888&&&&&88021|;''''''''':128&&&&$|                    
                       :10&&&&8021;:'    ''::;;;;;;;::''' '''''':;120&&&&&01:                      
                          '|28&&&&&80211;::''''    '''''::;;|12$8&&&&&8$1:                         
                              :|2$8&&&&&&&8000$$$$$$$$0088&&&&&&&8021:                             
                                   :;12$088&&&&&&&&&&&&&&80$211;'                                  
                                            '::;;;;;:::'

125

ಠ_ಠ

126

  ____     ____

127

wtrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr          eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeuiiiiiiiiiiii tttttttttttttttttttttttttttttttt  dddddddddddddddddddddddddd iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
wwwwwwwwwww

128

░░░░█░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░▀▀▄
░░░█░░░▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░▒▒▒░░█
░░█░░░░░░▄██▀▄▄░░░░░▄▄▄░░░█
░▀▒▄▄▄▒░█▀▀▀▀▄▄█░░░██▄▄█░░░█
█▒█▒▄░▀▄▄▄▀░░░░░░░░█░░░▒▒▒▒▒█
█▒█░█▀▄▄░░░░░█▀░░░░▀▄░░▄▀▀▀▄▒█
░█▀▄░█▄░█▀▄▄░▀░▀▀░▄▄▀░░░░█░░█
░░█░░▀▄▀█▄▄░█▀▀▀▄▄▄▄▀▀█▀██░█
░░░█░░██░░▀█▄▄▄█▄▄█▄████░█
░░░░█░░░▀▀▄░█░░░█░███████░█
░░░░░▀▄░░░▀▀▄▄▄█▄█▄█▄█▄▀░░█
░░░░░░░▀▄▄░▒▒▒▒░░░░░░░░░░█
░░░░░░░░░░▀▀▄▄░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░█
░░░░░░░░░░░░░░▀▄▄▄▄▄░░░░░█

129

            /:::::::::::::/,,ヽ ,●
           ● i:::::::::::::::i ii`!l/
             \l::::::::::::::l ト,゙ji  ))
       / _⌒ヽ⌒ヽ (( |:::::::::::::| し/ 
      / ` ゚` :.; "゚`ヽ  ヽ::::::::;;t_ノ デンデン
 ___    /   ,_!.!、  ヽ.  |::::|、
      / .  --- ,, ヽ  ,|::::(|   
   l⌒l  /    Y  ヽ (つ:(/ 
   | つ /     八  ヽ/ ,`''
 _  | | (   __//. ヽ ,, , ) /
   | | 丶1,,,,;;:::::::::::  八., ''''''! / 
   | | / "  ==ュ r== j/ 
   | |' / 、_tッ、,゙ ' r' rtッ_‐ァ'| 
 __ ヽ_/|  `ー 'ノ !、`ー ' | 
     |  . ,イ  'ヽ  | 
 _    |ノ  ゚ ´...:^ー^:':... ゚│ 
     (   r ζ竺=ァ‐、 │ 
     │   `二´ 丶 | 
  _  |       | 
     |        |
 _  __ \ ∵∴∴∴∴∴∴/
   / )  );   ∴∴∴∴/)`丶.
  ./; ヽ\/;) /ー――''''' ー;; 、_; )     
  //\,' , /      .,' ; /       >>1
 _   -′.   __  .|  ,'       _ ヽ○/
            ,l ;/       _ |
            ヽ__ \       ノ ゝ
            \__)

130


=~~~~~~~~~~=8MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM$ZZZZZZZ
~~~~~~~::~MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM$ZZZZZZ
~~~~~~:::MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM87777ZDMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM$ZZZZZZ
~~~~~~::MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMZZ$$777777777777$ZDMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMZZZZO8
~~~~~::MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMOOZ$7III???????????III7$O8MMMMMMMMMMMMMMMMMMMOO8DDN
~~~~:::MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMOZ7III????+++======++++I7ZZ$I8MMMMMMMMMMMMMMMMMDNNNDM
~~~~::~MMMMMMMMMMMMMMMMMMN$$OZ$?88ZI+++========?7?ZMMMND8DMMMMMMMMMMMMMMMMNMNNNM
~~~~::8MMMMMMMMMMMMMMMMMMI8MDZ8ZDMMMI$I+=====?+M$NNMNZOZMDONMMMMMMMMMMMMMMNNNMMM
~~~:::MMMMMMMMMMMMMMMMMD$DO++?+?7Z7MMMN?I+==77MMZZ$7????I78$MMMMMMMMMMMMMMNNMMMN
~~~:::MMMMMMMMMMMMMMMNM7?+=======+?$ZI???===+I$Z7?+======+?7OMMMMMMMMMMMMMNMMMDO
~~~:::OMMMMMMMMMMMMMMM$I=====~~====+7$7?=~~~$O7?+========++7ZNMMMMMMMMMMMMMMDD8Z
~~~:::.MMMMMMMMMMMMMMM7?======$7=++II??+~~~~???+$?=??+7$+++?I$MMMMMMMMMMMNNDDNNO
~~~~:::MMMMMMMMMMMNNMM?=====$?MMMMMMM+$==:~~+?OZN888NMMOZ++?+7MMMMMMMMMMMNDZ8MM8
~~~~:::MMMMMMMMMMMMMMM?=+==+IMMNZ$OZ~?~~=::~=++7+:?$II=~I8$++IMMMMMMMMMMMD7I8NMD
~~~~:::?MMMMMMMMMMMMMM+~~I=~=?7?+++~:::~~:::=+==~=+????=~==I$+MMMMMMMMMMN8I$$DO$
~~~~:::,NMMMMMMMMMMMMM+~?:::::::::::::,~::::~===~~~~~~~~====+?~MMMMMMMMMMMZ++II?
~~~~::::MMMMMMMNMNNMMM+=:,,::~~~~~~:::::::,::===~~~~~========+INDND8MMMMMNNZ+=+?
+===~~~~~MMMMMDMMMNMMM?~~:~~~~~~==~~~=:.:::~~==~==~~=========I?NMMDNDNM8NNNM87II
=========MMMNMO88MNMMN7===========+?I~~~=====++==?$I+=====++?IINNND8D88Z$ZDDN8I?
=+====+===MNND8$8N8MMMO=++++++??IO+=:+ZMOII??IIMI+==+Z7??????7OMMMNMM8OZ$ZDN8$I?
+?=======+7$8D88DDNMMNM===I77$OZ~~:::~~=OOMMMND==~~====$DDOI+7$MMNMMDN88?78NZ?++
OI+==+??II7Z88OODNNMNMM+==+7IMZI:::::::+77M+MMNN~~~~~~~MMZ$+?78MMNDMNN7OZZDM7+=+
8I++?I?I?7?7Z8DMO$MNNMN++++?7~M,8::I+O8ONM~~~~NNNDNNDMMN=8?+7ONMMNNN8DN7ONN87+++
87++++?777?I7ZD8MDNNMNMD++=++I:MO:=MMMN7????+?????+IMMM~O==?ZZNMDMNNNN8$O8Z8I=~+
8I???77$$7I8N$OMN8DMMMMM++++==?+~,::~~~~~~~~~~~~~~~~~=+$+=?Z$$MMNMMNMNZZOOOOZ$=:
ZI?I?7$Z7$ZOO88DNMMDMMMM??I?++=I+II?++=====II+==+?III?Z?=?$7INMMMMNNDDDO88DDD8O~
$IIIII7$7O$OO78DMMMMDMMMM+?7I?+==+======++MMMM+=====?$+=I7I?INNNMMMNNDDD8D888DZD
III$$Z$$Z8OO$ONN8MMMNMDNDM++I7?+==+=~~~~~~~N8M~~~==+7==II???MMMMMMMNDMND8ODD8DDD
I?7OO$$Z$ODDONNNDMMMMDMMMMM?+?7I?==+=~~:::$8ZN~~~==?==7????MMMMMMMMMNMMNDD88ODD8
NO7ZO8OIZZ88O8N8MMMMDMMMMMMMD?+?I?+=~=~~::IO8N?~~==~+I++?7MMMMDNMMNNDMMDDDNODOD8
MD8ZO88$Z88NN8M8NMMNNMMMMMMMMMZ???++=:~~:::MNM:~~===?++IMMMMMMNMMMMNDMMMNO8N88DN
NZ8O88$8Z$OZ8DNNDMMMMMMNMMMMMMD88$?++===~~~MMM~~===+?8DDMMMMMMMMMMDDMODMND8NNND8
N8O8OZ7DZ$7$8MNMDMNNMNMNMMMMMMD8ZZZO??+===~NMN===+IOOO8DNMMMMMDDMMNNM88M8NDDO8DD
NNNZ7I?O?Z7$NONMMD8MNMMMMNMMMM88Z$$$ZZOO$I??M+?7OOO8ZZZ8NMMMMMMNMMDDZOMDNDM8D8OD
NZZZZZZIZ88ODDDMNNNNMMMMMNMMMMDOZ$$77$7$$$$$Z$$ZZZZZZZZODOMMMMMMMMMNN8ONNMN8DNDN
Z8DD88$ZO888D8MMMMNDMNMMNMMMD8DO$77I777I7$$$7$7$$$$$77$OI$8MMMMMMMN8MDDNN8NDDD8M
DMMN$Z$O87ZMDDM8MM8D8MMMMMMMD7$?Z77IIII777777$77777777O+IMZMMMMMMDMM8ODMMNNN888O
MMMO8ZIDNDNNNDM8NNNDOMMMMMMMO$??=+77II77777777777I77Z=++?M$MMMMDMM8M8M8MNMMNM88Z
MMNNN8N8MO8NDMNNM8MDNMMMNMMMZ??+====~7IIIIIIIIII$7=====++?IMMMNMMDMMMNMMMNNNMDND
MMM8N8O8NMDNMNMNZDNMMMMMMMMM7?+=======+777777$Z?~=====++M?IMNNMMMMMMMNMMMNNODNN8
MDD88D8NMNNDMMNMMMMNMMMMMMMN$?+======~~$7+=I=~=~=~====++M?ODM8MMMMMMMNMMMMZNNNDD

131

                          ████████                         
                    ███████▒☰##☰░███████                   
                 ████‰X&w¢crrrrrrrta$OB▒████               
              ███░XøcrrrrrrrrrrrrrrrrrrcaO‰███             
            ███BøcrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrxØ▒██           
          ███A±rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrroC▒██         
         ██%xrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrroØ███       
       ██▓Trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrra#██      
      ██☰xrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrroR██     
     ██@trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrcX██    
    ██#t&#A&¢rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrroæ؉TrrrrrrX██   
    █▒¢rcmO%▓☰A&¢rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrtæØ@█@ØæorrrrrrcB██  
   ██ørrrrrrcwOÆ▓☰W&¢rrrrrrrrrrrrrtæØ@█‰Øøorrrrrrrrrrrt░█  
  ██RrrrrrrrrrrrcwOÆ▓☰W$rrrrrrrøX@█‰Øøorrrrrrrrrrrrrrrr$██ 
  ██±rrrrrrrrrrrrcwC%█☰XcrrrrrrA░█%Hxrrrrrrrrrrrrrrrrrrr@█ 
  █BrrrrrrrrrcaHB▒░W&±rrrrrrrrrrrxHR▒░RT±rrrrrrrrrrrrrrr&██
 ██&rrrrrrxHR▒░RT±rrrrrrrrrrrrrrrrrrcaHB▓░W&±rrrrrrrrrrro██
 ██¢rrrr$░▒BHxrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrcwCÆ▓☰$rrrrrrrrrr‰█
 █▒rrrrroxcrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrcwtrrrrrrrrrrW█
 █#rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrØ█
 █#rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr©██
 █▒rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrA█
 ██trrrX▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒¢rrrrrrrrr%█
 ██$rrrotC█WXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXA█©rrrrrrrro▓█
  █Rrrrrrm█B©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©░%rrrrrrrr$██
  ██¢rrrrc░#©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©☰#rrrrrrrr%█ 
  ██ArrrrrH█W©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©░‰rrrrrrrø██ 
   ██wrrrrc@▒Ø©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©X█©rrrrrro☰█  
    █☰trrrrx▓#Ø©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©‰▓¢rrrrrrW██  
    ██%crrrrø█‰©©©©©©©©©©©©©©æ±c=+rta&©©©©©©R█CrrrrrrO██   
     ██Æorrrræ█@Ø©©©©©©©©©Ct          -¢O©©R█WrrrrrrC██    
      ██@¢rrrrø▒☰X©©©©©©©æ              .&%█ØcrrrrcX██     
       ██▒ærrrrx@▓R©©©©©$               ¢‰░ærrrrr±‰██      
         ██WtrrrcO▓░RØ©©-            -m‰▒OorrrrcH▓██       
          ██▓©trrrtO☰▓@©÷        -o$B▓%&orrrrc$#██         
            ██▓XxrrrraOÆ▒▓@ÆRRB‰▒▓@A&trrrrrtH☰███          
              ███@Cxrrrrrtxmøøma¢crrrrrrt&B████            
                ████░RCø¢crrrrrrrrrtwTA#████               
                    ██████░@%%Æ%@☰▓██████                  
                         ██████████

132

<(") penguin yay!

133

    --------
  ---\----/---
 ---()----()---
-------||-------
-------\/-------
-----______-----
----------------
  ------------
      ----

    --------
  ---\----/---
 ---()----()---
-------||-------
-------\/-------
-----______-----
-----|    |-----
  ---|____|---
      ----

134

    --------
  ---\----/---
 ---()----()---
-------||-------
-------\/-------
-----______-----
----------------
  ------------
      ----

    --------
  ---\----/---
 ---()----()---
-------||-------
-------\/-------
-----______-----
-----|    |-----
  ---|____|---
      ----

135

i *hart* :
 $$$$$$$$$$$$$$$$$$         $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
     $$$$$$$$$$$$$$$$$$$     $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
     $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$  $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
     $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
     $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$      .$$$$$     $$
     $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$       $$$$$$$$$    $$
     $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$       $$$$$$$$$$$     $$
     $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$           $$   $$$$$$     $$$
     $$$$$$$$$$$$$$$$$$   .$$$$      $     $$$$     $$$$
     $$$$$$$$$$$$$$$$$$  $$$$$      $$     $$       $$$$
     $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$      $$$    $   $$$$$$$
     $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$       $$$$     $$$$$$$$
     $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$      $$$$ $$$$$$$$$$$
     $$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$     $$$$$$$$$$$$$$$$
     $$$$$$$$$$$$$$$$$   $$$$$  $$$$$$$$$$$$$$$$$$$
     $$$$$$$$$$$$$$$$$     $$$     $$$$$$$$$$$$$$$$$$$
     $$$$$$$$$$$$$$$$$       $       $$$$$$$$$$$$$$$$$$$

136


              •´¯¯¯¯`•,•´¯¯¯¯`•.
               !    O     !    O      '!
          _.-•`•.__.•´¯¯`•.___.•´•-._
     .--´           !          !             `--.
.--•'                '•.___.•'                 '•--.
`-,        `•._,._._,_.,__.,__.•´          ,-´
   '´'•.       `•.::::::::::::::::.•´         .•'`'
      `•'`•.    `•.:::::::::::.•´      .•´'•´
            '´'•´•.  `•::::::•´   .•'•´'´       
             _,-•´`'•.,_._,_.•'´`•-,_         
        ,-•´'                            '`•-,
     .•'                                      '•.
  ,;'           ;'                    `;         ';,
                      !!!ELMO!!!
 

137

>>136
LOL

138

NO LOLLYGAGING! Dragons could swoop down any minute... >_>

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMM===============MMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMM=====================MMMMMMMMMM
MMMMMMM=========================MMMMMMMM
MMMMMM===========================MMMMMMM
MMMM7=MMMM==============MMMM======+MMMMM
MMM$+M   MMM=========NM    MMM=====?MMMM
MMM=M    MMMM=======MM    .MMMM=====MMMM
MM=M:     M8,M======M       M~:M=====MMM
MM=M         M======M          M=====MMM
M==MM.......$M======M.........8M======MM
M=====================================MM
M=====================================MM
M===NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM=======MM
MM====MOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOM======MMM
MM====MOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMM=====MMM
MMM====MOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOM?====MMMM
MMMI===$MOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOM=====MMMM
MMMM?===MMOOOOOOOO:::::::OOOOM=====MMMMM
MMMMMM====MOOOOO:::::::::::MM====MMMMMMM
MMMMMMM====MMOO7:::::::::MM=====MMMMMMMM
MMMMMMMMM====?MMM=::8MMMN=====MMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMM===============MMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

139

AWWWW YEAAAHHH!!! I fixed tit.
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMM===============MMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMM=====================MMMMMMMMMM
MMMMMMM=========================MMMMMMMM
MMMMMM===========================MMMMMMM
MMMM7=MMMM==============MMMM======+MMMMM
MMM$+M___MMM=========NM____MMM=====?MMMM
MMM=M____MMMM=======MM____.MMMM=====MMMM
MM=M:_____M8,M======M_______M~:M=====MMM
MM=M_________M======M__________M=====MMM
M==MM.......$M======M.........8M======MM
M=====================================MM
M=====================================MM
M===NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM=======MM
MM====MOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOM======MMM
MM====MOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMM=====MMM
MMM====MOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOM?====MMMM
MMMI===$MOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOM=====MMMM
MMMM?===MMOOOOOOOO:::::::OOOOM=====MMMMM
MMMMMM====MOOOOO:::::::::::MM====MMMMMMM
MMMMMMM====MMOO7:::::::::MM=====MMMMMMMM
MMMMMMMMM====?MMM=::8MMMN=====MMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMM===============MMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

140

F-Ck. .___.

141

ÞӦ

glory hole!

142

………………………………………………………….¸„-•^^^•^^^–-^^-„-^**^~–„¸
……………………………………………………..¸-*´;;;___;;;;;;;;¸„„¸;;;;;;;;;;;;;;¯`^•-„
…………………………………………………….(;¸-*¯¸„„„„¸.¯¯¯¯…..¯*^•–„¸;;;;;;;;;;;;`^-„
……………………………………………………¸/´………………………„„¸¸..¯*^•-„;;;;;;;`•„
…………………………………………………..¸’-•^*¯¯*^-„…………_„„„_….`•…….`-„;;;;;;;`-¸
………………………………………………….ƒ*¯¯¯””*^•-`¸…….¸-*–-„„_..`•¸………..);;;;;;;;;`\
………………………………………………….¸\„„„„„„O¸ . .ƒ……|´ . . . . .¯**\ …….¸-´;;;;;;;;;;;)
…………………………………………………¸’–*––„„¸¸¯-*..¸…..`¸~~–-O¸ . .ƒ…¸-^´;;;;;;;;;;;;¸-´
…………………………………………….¸„-^´…………`^.¸/……–`–––„„¸.`„-*…..|;;;;;;;;;;;;¸-*
…………………………………………¸-*………………¸-*………………¯……..|;;;;¸-^^¸¸*
………………………………………¸-*……………….¸-*……¸-*¯/……………….¯¯…-(
……………………………………¸-*………………¸-*…………¸/……………………….`\
…………………………………¸-*……………..¸„-*…………¸-*…………………………..`\
………………………………../´……………..¸*…………„-^´…………*-„………………….\
………………………………¸/……………….`^–––•^^*¯…………¸„„-¸*…`…………………\
……………………………..ƒ…………………-*¸………._¸„„„-•^*¯¸-*……………………….’|
…………………………….ƒ…………………….¯`¸”””¯¯ . . .¸„„-* …………………………..|
…………………………………………………..……..`-¸––-•^*¯………………………………..|
………………giggity..giggity..goo…………………`-¸__¸„„-………………………………¸*
…………¸––„¸………………`¸……………………………………………………………..¸-*
………..(…..ƒ……………….`-„………………………………………………………..¸•*
¸-^****^•-¸*…(…………………..`•„……………..^*¯¯¯””*^-„¸………………………¸„-*
(¸„„„„„„¸…)…..`•¸…………………..`•„………………..„¸……………………….¸„-*
,´ ……”`¸……..`¸……………………..`•-„…………_„„-•**^-„¸…………….¸„-^*¸
>***^^-¸-*~-„¸….*¸………………………..¯””****””¯………¸/;|¯*^~–––•^*„*;:;¸/^-„¸
(..-¸….¸)…………`-¸………………………………….¸„-^´;ƒ;;’¸………¸-*;:;:;¸/;:;:;:¯*^-¸
`^-„¸¯¯……¸„-………`-¸………………………….¸„„-*::`);:;|;:;:;\…..¸-*;:;:;:¸/;:;:;¸^*•„„¸;:`-¸
……¯¯¯¯¯..`-„………..`-„………………….¸„-„*::¸::::);:;:;|:;¸„„„`\¸/´„¸;:;:;¸/;:;:(¯:::::::::);:;`¸
……………….`-¸………..`^•„…………¸„„-•|;:;:`”´;`””´;:;¸-:;*:;:;:;ƒ;:;:`•„¸/;:;:;:`\::::¸„¸::);:;:;\

143

>>82
>Getting someone to kill you

144

>>142
awesome!

145

>>143

they gettin me

146

lololololol

147

         ,、、、、,,
        ィイ  `ミ;、
        彡   ミミ:、
        彡xx''゙゙'''゙'゙'゙.:.:.:.``ヽ、
        ,.'´#.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.`ヽ
       /##:#:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:`ヽ
        /.'##.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:..:.:.:.:.:.:.:.:.:.゙,
      ,′##.:.:.:.:.:.:.,,、、- ── ‐- 、、、.:.:.:.:.:゙,
       ,′. :. ,.'"´      ``丶
      j!.: :/   ,,,、、-‐ ===z、、,,  \
       j!.:/  ,. '"´  ,.ィ∠ ̄`` .:.``ヽ、  {
     jレ′ ,.ィ==ミヽ  ,rテ〒フ'´  `ト、j{
      { /.: .:,rテ弐  ` ''     `ヽj
     ', /l  ´二´ ,′ .:、 :.: .    1
      Vu    ,(,, .. - '^ヽ. :. :. .  ;.: ',
      ,′.  , ′   ,,,. ィ    ;.: .'.
       ,.イi .:',  ! ー<ェョェョェフ'´    j!ト、
     / / ハ    `ニニニ´   ,:′//. :.\
     / / / ' 、   '" ̄¨`` ,.., .イ //.: ;: . ヽ
   /   ̄``ヽヽ、`ヽ、,,    .:.: ;.:'´ // :;: ;: .
  /   . : :;: .: ;: .: . 丶、、``二ニニ二"´,. ‐ '´._/. : :; .:; :;
     . :. :;: . :;. :; .: .: .:. ``丁F‐ ''"´. :. :;: ; :.: .: ;: .
         .:. :. :; :.: O. :. :;: . : :.

148

Lol this thread is amazing

149

Lol this thread is amazing

150

tytrytryrytrytrytryr

151

dix

152

┐(´ー` )┌

153

154

────────────────────░███░
───────────────────░█░░░█░
──────────────────░█░░░░░█░
─────────────────░█░░░░░█░
──────────░░░───░█░░░░░░█░
─────────░███░──░█░░░░░█░
───────░██░░░██░█░░░░░█░
──────░█░░█░░░░██░░░░░█░
────░██░░█░░░░░░█░░░░█░
───░█░░░█░░░░░░░██░░░█░
──░█░░░░█░░░░░░░░█░░░█░
──░█░░░░░█░░░░░░░░█░░░█░
──░█░░█░░░█░░░░░░░░█░░█░
─░█░░░█░░░░██░░░░░░█░░█░
─░█░░░░█░░░░░██░░░█░░░█░
─░█░█░░░█░░░░░░███░░░░█░
░█░░░█░░░██░░░░░█░░░░░█░
░█░░░░█░░░░█████░░░░░█░
░█░░░░░█░░░░░░░█░░░░░█░
░█░█░░░░██░░░░█░░░░░█░
─░█░█░░░░░████░░░░██░
─░█░░█░░░░░░░█░░██░█░
──░█░░██░░░██░░█░░░█░
───░██░░███░░██░█░░█░
────░██░░░███░░░█░░░█░
──────░███░░░░░░█░░░█░
──────░█░░░░░░░░█░░░█░
──────░█░░░░░░░░░░░░█░
──────░█░░░░░░░░░░░░░█░
──────░█░░░░░░░░░░░░░█░
████──░█░████░░░░░░░░█░
█──█──████──████░░░░░█░
█──█──█──█──█──████████
█──█──████──█──█──────█
█──█──█──█────██──██──█
█──████──█──█──█──────█
█─────█──█──█──█──█████
███████──████──█──────█
──────████──██████████

155

............./´¯/).............. (\¯`\
............/....//........... ...\\....\
.........../....//............ ....\\....\
...../´¯/..../´¯\.........../¯ `\....\¯`\
.././.../..../..../.|_......_| .\....\....\...\.\..
(.(....(....(..../.)..)..(..(. \....)....)....).)
.\................\/.../....\. ..\/................/
..\................. /........\................../
....\..............(.......... ..)................/
......\.............\......... ../............./

156

hu

157

b

158

te

159

Copying intelligent educational data is illegal but copying idiotic religious anti-data isn't? What kind of backwards society are we living in? Is this why everyone is so stupid in every point in history?

160

>>159
Copying intelligent educational data is illegal
I wouldn't call The Avengers or the latest Sasha Baron Cohen film "intelligent educational data", but the whole bullshit over "piracy" just shows that the whole copyright system is in need of massive reform.

161

Fuck this shit! (Insert awesome face here)

162

NIGGER

163

  _,,....,,_ _人人人人人人人人人人人人人人人_
-''":::::::::::::`''>  I'M THE GAYEST, BABY !!!  <
ヽ::::::::::::::::::::: ̄^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^ ̄
 |::::::;ノ´ ̄\:::::::::::\_,. -‐ァ   __  _____  ______
 |::::ノ  ヽ、ヽr-r'"´ (.__  ,´ _,, '-´ ̄ ̄`-ゝ 、_ イ、
_,.!イ_ _,.ヘーァ'二ハ二ヽ、へ,_7  'r ´     ヽ、ン、
::::::rー''7コ-‐'"´  ; ', `ヽ/`7 ,'==─-   -─==', i
r-'ァ'"´/ /! ハ ハ ! iヾ_ノ i イ iゝ、イ人レ/_ルヽイ i |
!イ´ ,' | /__,.!/ V 、!__ハ ,' ,ゝ レリイi (ヒ_]   ヒ_ン ).| .|、i .||
`! !/レi' (ヒ_]   ヒ_ン レ'i ノ  !Y!"" ,___,  "" 「 !ノ i |
,' ノ  !'"  ,___, "' i .レ'  L.',.  ヽ _ン  L」 ノ| .|
 ( ,ハ  ヽ _ン  人!   | ||ヽ、    ,イ| ||イ| /
,.ヘ,)、 )>,、 _____, ,.イ ハ  レ ル` ー--─ ´ルレ レ´

164

  _,,....,,_ _人人人人人人人人人人人人人人人_
-''":::::::::::::`''>  I'M THE GAYEST, BABY !!!  <
ヽ::::::::::::::::::::: ̄^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^ ̄
 |::::::;ノ´ ̄\:::::::::::\_,. -‐ァ   __  _____  ______
 |::::ノ  ヽ、ヽr-r'"´ (.__  ,´ _,, '-´ ̄ ̄`-ゝ 、_ イ、
_,.!イ_ _,.ヘーァ'二ハ二ヽ、へ,_7  'r ´     ヽ、ン、
::::::rー''7コ-‐'"´  ; ', `ヽ/`7 ,'==─-   -─==', i
r-'ァ'"´/ /! ハ ハ ! iヾ_ノ i イ iゝ、イ人レ/_ルヽイ i |
!イ´ ,' | /__,.!/ V 、!__ハ ,' ,ゝ レリイi (ヒ_]   ヒ_ン ).| .|、i .||
`! !/レi' (ヒ_]   ヒ_ン レ'i ノ  !Y!"" ,___,  "" 「 !ノ i |
,' ノ  !'"  ,___, "' i .レ'  L.',.  ヽ _ン  L」 ノ| .|
 ( ,ハ  ヽ _ン  人!   | ||ヽ、    ,イ| ||イ| /
,.ヘ,)、 )>,、 _____, ,.イ ハ  レ ル` ー--─ ´ルレ レ´ 


Testing

165

                           d
                       ddddddddd
                     ddddddddddddd
                    ddddddddddddddd
                   ddddddddddddddddd
                    ddddddddddddddd
                     ddddddddddddd
                      ddddddddddd
                       ddddddddd
                        ddddddd
                         ddddd
                          ddd

                          ddd
                          ddd
                          ddd

166

( ͡° ͜ʖ ͡°)

167

butthurt nigger

168

I have fucked a pigeon, thanks for asking.

169

>>166
    ノ´⌒ヽ,,.
  γ⌒´   ヽ,
  / / "⌒\ ).
  i  /  \ /、 )
  |  / (・ )` (・ )|.
  |,,/  (__人) !
  \   n `ー' /
  /  | ヨ <
.  /  / ノ  |

170

░░░░░░░░░░░▓███████▓░░░░░░░░░░
░░░░░░░░▓██▓▓▒▒▒▒▒▓▓██▓░░░░░░░
░░░░░▒██▓▒░░░░░░░░░░░▒▓██▒░░░░
░░░░██▒░░░░░░░░░░░░░░░░░▓██░░░
░░░██▒▒▒▒░░░░░░░░░▓▓▓▒░░░░██░░
░░█▓▓▓░██▒░░░░░▒█▓▒░██▓░░░██░
░██▓▓░░██▀█░░░░▒█░░░██▀█▓░░░█▓
▒█░█░░░░░░█▓░░░▓▓░░░░░░░█░░░▒█
██░▓█▓▓▓▓▓█▒░░░▒█▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░█
██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█
██░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░█
░█▒░░███████████████████▓░░░▒█
░▓█░░▒█▓▓▓▓▓▓▓▓█████▓▓▓█▓░░░█▓
░░██░░▓█▓▓▓▓▓██▓▓▓▓██▓██░░░██░
░░░██░░▓██▓▓█▓░░░░░░▒██▒░░██░░
░░░░██▓░░▓██▓░░░░░▒██▓░░▓██░░░
░░░░░▒██▓░░▒▒▓█████▒░░▓██▒░░░░
░░░░░░░░▒▓▓▄▄▄▄▄▄▄▄▄▓▓▒░░░░░░░

171

$$$$$$$$$$$$$$$$$$         $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
     $$$$$$$$$$$$$$$$$$$     $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
     $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$  $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
     $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
     $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$      .$$$$$     $$
     $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$       $$$$$$$$$    $$
     $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$       $$$$$$$$$$$     $$
     $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$           $$   $$$$$$     $$$
     $$$$$$$$$$$$$$$$$$   .$$$$      $     $$$$     $$$$
     $$$$$$$$$$$$$$$$$$  $$$$$      $$     $$       $$$$
     $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$      $$$    $   $$$$$$$
     $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$       $$$$     $$$$$$$$
     $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$      $$$$ $$$$$$$$$$$
     $$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$     $$$$$$$$$$$$$$$$
     $$$$$$$$$$$$$$$$$   $$$$$  $$$$$$$$$$$$$$$$$$$
     $$$$$$$$$$$$$$$$$     $$$     $$$$$$$$$$$$$$$$$$$
     $$$$$$$$$$$$$$$$$       $       $$$$$$$$$$$$$$$$$$$

172

>>170
Thanks, that was pretty quick for text boards.

173

>>170
You are welcome. If you scroll through, you'll see that others also attempted to create one too.
http://ascgendotnet.jmsoftware.co.uk/

174

175

=~~~~~~~~~~=8MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM$ZZZZZZZ
~~~~~~~::~MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM$ZZZZZZ
~~~~~~:::MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM87777ZDMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM$ZZZZZZ
~~~~~~::MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMZZ$$777777777777$ZDMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMZZZZO8
~~~~~::MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMOOZ$7III???????????III7$O8MMMMMMMMMMMMMMMMMMMOO8DDN
~~~~:::MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMOZ7III????+++======++++I7ZZ$I8MMMMMMMMMMMMMMMMMDNNNDM
~~~~::~MMMMMMMMMMMMMMMMMMN$$OZ$?88ZI+++========?7?ZMMMND8DMMMMMMMMMMMMMMMMNMNNNM
~~~~::8MMMMMMMMMMMMMMMMMMI8MDZ8ZDMMMI$I+=====?+M$NNMNZOZMDONMMMMMMMMMMMMMMNNNMMM
~~~:::MMMMMMMMMMMMMMMMMD$DO++?+?7Z7MMMN?I+==77MMZZ$7????I78$MMMMMMMMMMMMMMNNMMMN
~~~:::MMMMMMMMMMMMMMMNM7?+=======+?$ZI???===+I$Z7?+======+?7OMMMMMMMMMMMMMNMMMDO
~~~:::OMMMMMMMMMMMMMMM$I=====~~====+7$7?=~~~$O7?+========++7ZNMMMMMMMMMMMMMMDD8Z
~~~:::.MMMMMMMMMMMMMMM7?======$7=++II??+~~~~???+$?=??+7$+++?I$MMMMMMMMMMMNNDDNNO
~~~~:::MMMMMMMMMMMNNMM?=====$?MMMMMMM+$==:~~+?OZN888NMMOZ++?+7MMMMMMMMMMMNDZ8MM8
~~~~:::MMMMMMMMMMMMMMM?=+==+IMMNZ$OZ~?~~=::~=++7+:?$II=~I8$++IMMMMMMMMMMMD7I8NMD
~~~~:::?MMMMMMMMMMMMMM+~~I=~=?7?+++~:::~~:::=+==~=+????=~==I$+MMMMMMMMMMN8I$$DO$
~~~~:::,NMMMMMMMMMMMMM+~?:::::::::::::,~::::~===~~~~~~~~====+?~MMMMMMMMMMMZ++II?
~~~~::::MMMMMMMNMNNMMM+=:,,::~~~~~~:::::::,::===~~~~~========+INDND8MMMMMNNZ+=+?
+===~~~~~MMMMMDMMMNMMM?~~:~~~~~~==~~~=:.:::~~==~==~~=========I?NMMDNDNM8NNNM87II
=========MMMNMO88MNMMN7===========+?I~~~=====++==?$I+=====++?IINNND8D88Z$ZDDN8I?
=+====+===MNND8$8N8MMMO=++++++??IO+=:+ZMOII??IIMI+==+Z7??????7OMMMNMM8OZ$ZDN8$I?
+?=======+7$8D88DDNMMNM===I77$OZ~~:::~~=OOMMMND==~~====$DDOI+7$MMNMMDN88?78NZ?++
OI+==+??II7Z88OODNNMNMM+==+7IMZI:::::::+77M+MMNN~~~~~~~MMZ$+?78MMNDMNN7OZZDM7+=+
8I++?I?I?7?7Z8DMO$MNNMN++++?7~M,8::I+O8ONM~~~~NNNDNNDMMN=8?+7ONMMNNN8DN7ONN87+++
87++++?777?I7ZD8MDNNMNMD++=++I:MO:=MMMN7????+?????+IMMM~O==?ZZNMDMNNNN8$O8Z8I=~+
8I???77$$7I8N$OMN8DMMMMM++++==?+~,::~~~~~~~~~~~~~~~~~=+$+=?Z$$MMNMMNMNZZOOOOZ$=:
ZI?I?7$Z7$ZOO88DNMMDMMMM??I?++=I+II?++=====II+==+?III?Z?=?$7INMMMMNNDDDO88DDD8O~
$IIIII7$7O$OO78DMMMMDMMMM+?7I?+==+======++MMMM+=====?$+=I7I?INNNMMMNNDDD8D888DZD
III$$Z$$Z8OO$ONN8MMMNMDNDM++I7?+==+=~~~~~~~N8M~~~==+7==II???MMMMMMMNDMND8ODD8DDD
I?7OO$$Z$ODDONNNDMMMMDMMMMM?+?7I?==+=~~:::$8ZN~~~==?==7????MMMMMMMMMNMMNDD88ODD8
NO7ZO8OIZZ88O8N8MMMMDMMMMMMMD?+?I?+=~=~~::IO8N?~~==~+I++?7MMMMDNMMNNDMMDDDNODOD8
MD8ZO88$Z88NN8M8NMMNNMMMMMMMMMZ???++=:~~:::MNM:~~===?++IMMMMMMNMMMMNDMMMNO8N88DN
NZ8O88$8Z$OZ8DNNDMMMMMMNMMMMMMD88$?++===~~~MMM~~===+?8DDMMMMMMMMMMDDMODMND8NNND8
N8O8OZ7DZ$7$8MNMDMNNMNMNMMMMMMD8ZZZO??+===~NMN===+IOOO8DNMMMMMDDMMNNM88M8NDDO8DD
NNNZ7I?O?Z7$NONMMD8MNMMMMNMMMM88Z$$$ZZOO$I??M+?7OOO8ZZZ8NMMMMMMNMMDDZOMDNDM8D8OD
NZZZZZZIZ88ODDDMNNNNMMMMMNMMMMDOZ$$77$7$$$$$Z$$ZZZZZZZZODOMMMMMMMMMNN8ONNMN8DNDN
Z8DD88$ZO888D8MMMMNDMNMMNMMMD8DO$77I777I7$$$7$7$$$$$77$OI$8MMMMMMMN8MDDNN8NDDD8M
DMMN$Z$O87ZMDDM8MM8D8MMMMMMMD7$?Z77IIII777777$77777777O+IMZMMMMMMDMM8ODMMNNN888O
MMMO8ZIDNDNNNDM8NNNDOMMMMMMMO$??=+77II77777777777I77Z=++?M$MMMMDMM8M8M8MNMMNM88Z
MMNNN8N8MO8NDMNNM8MDNMMMNMMMZ??+====~7IIIIIIIIII$7=====++?IMMMNMMDMMMNMMMNNNMDND
MMM8N8O8NMDNMNMNZDNMMMMMMMMM7?+=======+777777$Z?~=====++M?IMNNMMMMMMMNMMMNNODNN8
MDD88D8NMNNDMMNMMMMNMMMMMMMN$?+======~~$7+=I=~=~=~====++M?ODM8MMMMMMMNMMMMZNNNDD

176

────────────────────░███░
───────────────────░█░░░█░
──────────────────░█░░░░░█░
─────────────────░█░░░░░█░
──────────░░░───░█░░░░░░█░
─────────░███░──░█░░░░░█░
───────░██░░░██░█░░░░░█░
──────░█░░█░░░░██░░░░░█░
────░██░░█░░░░░░█░░░░█░
───░█░░░█░░░░░░░██░░░█░
──░█░░░░█░░░░░░░░█░░░█░
──░█░░░░░█░░░░░░░░█░░░█░
──░█░░█░░░█░░░░░░░░█░░█░
─░█░░░█░░░░██░░░░░░█░░█░
─░█░░░░█░░░░░██░░░█░░░█░
─░█░█░░░█░░░░░░███░░░░█░
░█░░░█░░░██░░░░░█░░░░░█░
░█░░░░█░░░░█████░░░░░█░
░█░░░░░█░░░░░░░█░░░░░█░
░█░█░░░░██░░░░█░░░░░█░
─░█░█░░░░░████░░░░██░
─░█░░█░░░░░░░█░░██░█░
──░█░░██░░░██░░█░░░█░
───░██░░███░░██░█░░█░
────░██░░░███░░░█░░░█░
──────░███░░░░░░█░░░█░
──────░█░░░░░░░░█░░░█░
──────░█░░░░░░░░░░░░█░
──────░█░░░░░░░░░░░░░█░
──────░█░░░░░░░░░░░░░█░
████──░█░████░░░░░░░░█░
█──█──████──████░░░░░█░
█──█──█──█──█──████████
█──█──████──█──█──────█
█──█──█──█────██──██──█
█──████──█──█──█──────█
█─────█──█──█──█──█████
███████──████──█──────█
──────████──██████████

155 Name: Anonymous : 2012-08-02 05:40

177

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+;:,,:;'#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@#,.............;@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@;..................,#@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@'......................,@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@,.........................'@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@#............................,@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@+...............................@@@@@@@@@
@@@@@@@@+.................................@@@@@@@@
@@@@@@@#..................................,@@@@@@@
@@@@@@@.........................,..........:@@@@@@
@@@@@@,.#@@@@#...............:@@@@@#,.......#@@@@@
@@@@@'.@#   `@@,............#@'    @@'.......@@@@@
@@@@@.@+    @@@@...........#@     +@@@;......;@@@@
@@@@;:@    :@@@@#.........:@      @@@@@.......@@@@
@@@@.@'    :@@@@@.........@;      @@@@@#......'@@@
@@@#.@      @@@@@;........@       ;@@@,@.......@@@
@@@,,@       .` '#.......;@         .  @.......@@@
@@@.,@          :@.......'#            @,......'@@
@@@.,@          :@.......+@            @,......,@@
@@+..@          ;#.......;@            @,.......@@
@@;..@##########@'.......,@++++++++++++@........@@
@@:..'+++++++++++.........##############........@@
@@,.............................................@@
@@,.............................................@@
@@:.............................................@@
@@;.............................................@@
@@'...@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@,........@@
@@#.....@+++++++++++++++++++++++++++++@+........@@
@@@.....@+''''''''''''''''''''''''''''#@.......:@@
@@@.....##''''''''''''''''''''''''''''+@.......#@@
@@@;....;@''''''''''''''''''''''''''''+@.......@@@
@@@@.....@''''''''''''''''''''''''''''+@......,@@@
@@@@,....@#'''''''''''''''''''''''''''#@......#@@@
@@@@#....:@'''''''''''''''''''''''''''@#......@@@@
@@@@@,....@@''''''''''''''''''''''''''@,.....#@@@@
@@@@@@....:@+''''''''''''.````,''''''@@.....,@@@@@
@@@@@@'....#@''''''''''.````````:'''+@,.....@@@@@@
@@@@@@@,....@@''''''''```````````.'+@'.....#@@@@@@
@@@@@@@@....,@@''''''`````````````:@'.....+@@@@@@@
@@@@@@@@@....,@@'''':````````````+@;.....'@@@@@@@@
@@@@@@@@@@,....@@+''```````````:@@,.....+@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@:....;@@+`````````;@@+......#@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@#.....;@@@+';'#@@@+......,@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@;......;+##+':........#@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@'................,#@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@',.........:#@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

178

>>177
The face seems to have been detached from his head.
Now it looks like the dancing banana with a baseball bat.

179

HEY

180

That last one looks brutally murdered. And i apologize ahead if that offends someone.

181

>>178
Not him but I strangely find a banana awesomeface to be neat.

182


                                                                 ...=II.       
     ..                                                        ..$II?,.        
     ..                                                     ..:III??.          
     .:.                                                   .IIII???.           
     .I.                                                ..7IIII???..           
     ..I                                                ?IIIIII??I..           
       7..                                           ..777III?II?I?            
       .+.                                           =77IIIII?I??I?.           
       .II.                                         I77777777I????????+?I7.    
        .I:                                       .I$7777I7II7I??IIII7I??.     
        .~?=                                      I$77I77IIIIIII$7IIII?...     
        . ???. ..                                :$Z$77$777I7777III??I..       
           II?I?I,                             ..7Z$7777$777777II?I?.          
           .??I??7..                           .?$$$$$7$$77I7IIII???.          
            .+?I7I~                           ..7Z$777$$77III???????:          
              ?I77I7.                         .I7$$7Z$777IIIIIIIII?.           
               +7$7I.  .+.                 ..++?$7ZZ$$7I77IIIII????,           
               .,?$$7.=I..                ~I7$77$ZZZZZ$$777IIII?????.          
                 .?I7~7.                .?$...+I$7Z$$$$$$7$777II?????..        
                  .?7$Z.                ..     .?7ZZ$ZZZZ$$$$777III???.        
                  .?7Z77..                       .I77ZO$$$$7777777I$I?+.       
                  .+7$$=                          .?7$Z$Z$7777IIIIII7II?..     
                  ..I$7.                          .~7$$7$7$$7II7II??? ....     
                  .?7I$.                      .   ..I$$777$77III????I..        
                  .?I$$7                   .=?I~. ..7$Z$7II7II7???I?.          
                 .+??77Z$.        :.      :II$77$...I$$$$$777II7???:.          
                 : .7IZZ$..   ..7I+.    .:II$Z$$7O.=I$Z777IIIIIII??.           
                     ..I$$....7II7..   ..?7$OZ$$$I7?I$$I77III????7?.           
                       .?$7+IIII$$     .I7$$77$$7$7IZZZII?I?I?I.?.?.           
                        .??7$$77$$  .,?7$$$Z777$7Z7ZZZ7?~..                    
                       .III77Z7Z$7..7?$Z$ZZ$ZZ7ZI$ZZ7I.                        
                     ..II7777Z7Z77$:777Z$ZI$$Z77ZZ$$77:.                       
                     .~I7I77$$7Z777$Z77Z$777ZOZOZ$77$77.                       
                     .?77777777$7$7$?77ZZZ$$ZOOOZ$Z7ZZ7?77?~.$,                
                    .?7I77$$777$O$Z777$7$$$$ZZZ7$$7777$7$77I?7I7?7=.           
                  .+:7$7777$77$$$Z$777$7??$II777$$7$ZZ77$$7$77777III.          
                  .IZ777$77Z77$$ZZI7$O$Z777I77$Z7777ZZZZ7IZ$ZZZZ$777I?         
            .+$   .I777$777$77$7$7$7ZZ$7$ZZ$$ZZ77II777$OZZ$:Z$Z$Z$$77I$.       
           .7?7.. 77I777777ZZZ$Z7787Z$Z77Z7ZZOZZ$$Z$$$$$Z$7?,,,,,$7$Z7II.      
        .. .=7$+.7Z7$777,7I$Z7Z$77$Z$7ZZ7$77$$7ZZ$,,:7$7Z$77~,,,,,,Z$I$7..     
    ,I$7$$:~$$7.$7=7777O??Z?I$$$7$IO$   .?I$7$OZ$,,,,I$$$$$7?,,,,,,,$7I7:.     
  ..I7Z.,$Z$7Z?$$7Z777OZZ$Z7Z$$$7,7Z,   II$7ZOZ$.,,,,I$I$$I7I:,,,,,,7$III.     
  .+:...?I$$OO$$?~77$OO$7Z87$~ZZ7,$Z.  .?I7ZO$:,,,,,,I77?7I7:,,,,,,,~$7$$.     
  ....IZZZOZOZOZ7Z77ZZZ$8887...$7$7Z.  .?IZ$7777,..,?I7I?$$$,,,,,,,,.777?.     
    7I$I.. ....$7$7$$7$$$87Z  .IZ7$7.  .I7$ZZ$777??I$7$II7$7,,,,,...I$II:.     
   .IZ.     ..II=77Z7Z?8O87.   .$$7$.  .?777...$77$$$ZZI7$I7,,,,,,..777I..     
    $          .I7$7Z?8O8IZ    .$$7$.      ..~I777  7.~$Z$?Z7,,,,,,7777+       
    =          .7$7$+.ZZO$,     .$Z.      :7$777?.  .  .III77,,,,,I7777.       
              .=I77$..Z$+7.             =I7$,.+$.      ...7$7..,+777I..        
              .IIIO...I787.             ?Z. ..?$.       .?7Z$7?7$77Z.          
              II$$.. ..7O7.            .7.  .I7$.      ..,I$I$7I$$..           
            ..I$7:,.   7O77,            ,.  ..I..      .?=I777$..              
             .?II?     7O7..                ..7      ?II7I7Z$7ZI.              
              .I?.   .:ZOI.                   .   I$I7I....IZI$..              
               .I.   .7.7.              ... ...=?I7I.      .7$Z                
                 .   .=                 .+...$?7$.$.       ?77I                
                    .Z.                .+I77I$..?7        .II$Z                
                    =                ..?7?7Z7III=.        .77$7..              
                                     .+I?$I7II7.          I?$?$7.              
                                    .II?7III$.            +I=+II.              
                                    .I7$III.              +7$=7Z.              
                                    ?77I:.                ?$..I$.              
                                   .II$.                .=?7..I$+              
                                  .~7..                 .:7$..$7..             
                                                                               


ENGAGE RIDLEY
MOTHER FUCKER

183


                                                                 ...=II.       
     ..                                                        ..$II?,.        
     ..                                                     ..:III??.          
     .:.                                                   .IIII???.           
     .I.                                                ..7IIII???..           
     ..I                                                ?IIIIII??I..           
       7..                                           ..777III?II?I?            
       .+.                                           =77IIIII?I??I?.           
       .II.                                         I77777777I????????+?I7.    
        .I:                                       .I$7777I7II7I??IIII7I??.     
        .~?=                                      I$77I77IIIIIII$7IIII?...     
        . ???. ..                                :$Z$77$777I7777III??I..       
           II?I?I,                             ..7Z$7777$777777II?I?.          
           .??I??7..                           .?$$$$$7$$77I7IIII???.          
            .+?I7I~                           ..7Z$777$$77III???????:          
              ?I77I7.                         .I7$$7Z$777IIIIIIIII?.           
               +7$7I.  .+.                 ..++?$7ZZ$$7I77IIIII????,           
               .,?$$7.=I..                ~I7$77$ZZZZZ$$777IIII?????.          
                 .?I7~7.                .?$...+I$7Z$$$$$$7$777II?????..        
                  .?7$Z.                ..     .?7ZZ$ZZZZ$$$$777III???.        
                  .?7Z77..                       .I77ZO$$$$7777777I$I?+.       
                  .+7$$=                          .?7$Z$Z$7777IIIIII7II?..     
                  ..I$7.                          .~7$$7$7$$7II7II??? ....     
                  .?7I$.                      .   ..I$$777$77III????I..        
                  .?I$$7                   .=?I~. ..7$Z$7II7II7???I?.          
                 .+??77Z$.        :.      :II$77$...I$$$$$777II7???:.          
                 : .7IZZ$..   ..7I+.    .:II$Z$$7O.=I$Z777IIIIIII??.           
                     ..I$$....7II7..   ..?7$OZ$$$I7?I$$I77III????7?.           
                       .?$7+IIII$$     .I7$$77$$7$7IZZZII?I?I?I.?.?.           
                        .??7$$77$$  .,?7$$$Z777$7Z7ZZZ7?~..                    
                       .III77Z7Z$7..7?$Z$ZZ$ZZ7ZI$ZZ7I.                        
                     ..II7777Z7Z77$:777Z$ZI$$Z77ZZ$$77:.                       
                     .~I7I77$$7Z777$Z77Z$777ZOZOZ$77$77.                       
                     .?77777777$7$7$?77ZZZ$$ZOOOZ$Z7ZZ7?77?~.$,                
                    .?7I77$$777$O$Z777$7$$$$ZZZ7$$7777$7$77I?7I7?7=.           
                  .+:7$7777$77$$$Z$777$7??$II777$$7$ZZ77$$7$77777III.          
                  .IZ777$77Z77$$ZZI7$O$Z777I77$Z7777ZZZZ7IZ$ZZZZ$777I?         
            .+$   .I777$777$77$7$7$7ZZ$7$ZZ$$ZZ77II777$OZZ$:Z$Z$Z$$77I$.       
           .7?7.. 77I777777ZZZ$Z7787Z$Z77Z7ZZOZZ$$Z$$$$$Z$7?,,,,,$7$Z7II.      
        .. .=7$+.7Z7$777,7I$Z7Z$77$Z$7ZZ7$77$$7ZZ$,,:7$7Z$77~,,,,,,Z$I$7..     
    ,I$7$$:~$$7.$7=7777O??Z?I$$$7$IO$   .?I$7$OZ$,,,,I$$$$$7?,,,,,,,$7I7:.     
  ..I7Z.,$Z$7Z?$$7Z777OZZ$Z7Z$$$7,7Z,   II$7ZOZ$.,,,,I$I$$I7I:,,,,,,7$III.     
  .+:...?I$$OO$$?~77$OO$7Z87$~ZZ7,$Z.  .?I7ZO$:,,,,,,I77?7I7:,,,,,,,~$7$$.     
  ....IZZZOZOZOZ7Z77ZZZ$8887...$7$7Z.  .?IZ$7777,..,?I7I?$$$,,,,,,,,.777?.     
    7I$I.. ....$7$7$$7$$$87Z  .IZ7$7.  .I7$ZZ$777??I$7$II7$7,,,,,...I$II:.     
   .IZ.     ..II=77Z7Z?8O87.   .$$7$.  .?777...$77$$$ZZI7$I7,,,,,,..777I..     
    $          .I7$7Z?8O8IZ    .$$7$.      ..~I777  7.~$Z$?Z7,,,,,,7777+       
    =          .7$7$+.ZZO$,     .$Z.      :7$777?.  .  .III77,,,,,I7777.       
              .=I77$..Z$+7.             =I7$,.+$.      ...7$7..,+777I..        
              .IIIO...I787.             ?Z. ..?$.       .?7Z$7?7$77Z.          
              II$$.. ..7O7.            .7.  .I7$.      ..,I$I$7I$$..           
            ..I$7:,.   7O77,            ,.  ..I..      .?=I777$..              
             .?II?     7O7..                ..7      ?II7I7Z$7ZI.              
              .I?.   .:ZOI.                   .   I$I7I....IZI$..              
               .I.   .7.7.              ... ...=?I7I.      .7$Z                
                 .   .=                 .+...$?7$.$.       ?77I                
                    .Z.                .+I77I$..?7        .II$Z                
                    =                ..?7?7Z7III=.        .77$7..              
                                     .+I?$I7II7.          I?$?$7.              
                                    .II?7III$.            +I=+II.              
                                    .I7$III.              +7$=7Z.              
                                    ?77I:.                ?$..I$.              
                                   .II$.                .=?7..I$+              
                                  .~7..                 .:7$..$7..             
                                                                               

ENGAGE RIDLEY
MOTHER FUCKER

184

░░░░░░░░░░░░▄▀▀▀▀▀▀▀▀▄
░░░░░█░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▀▀▄
░░░░█░░░▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░▒▒▒░█
░░░█░░░░░░▄██▀▄▄░░░░░▄▄▄░░░█
░▄▀▒▄▄▄▒░█▀▀▀▀▄▄█░░░██▄▄█░░░█
...█░▒█▒▄░▀▄▄▄▀░░░░░░░░█░░░▒▒▒▒▒█
█░▒█░█▀▄▄░░░░░█▀░░░░▀▄░░▄▀▀▄▒█
░█░▀▄░█▄░█▀▄▄░▀░▀▀░▄▄▀░░░░░█
░░█░░░░██░░▀█▄▄▄█▄▄█▄████░█
░░░█░░░░▀▀▄░█░░░█░█▀██████░█
░░░░▀▄░░░░░▀▀▄▄▄█▄█▄█▄█▄▀░░█
░░░░░░▀▄▄░▒▒▒▒░░░░░░░░░░▒░░░█
░░░░░░░░░▀▀▀▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▀

186


   ▲▲  ▲

187

Damn, you guys suck at this. \r\ing Uboa SJIS.

189

Oh my, 2008 post.

190

191

192

        
                  ÛÛÛÛÛÛÛÛÛ         ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ          
               ÛÛÛ        ÛÛÛ   ÛÛÛÛ         ÛÛÛÛ       
            ÛÛÛÛ             ÛÛÛ                 ÛÛÛ    
           ÛÛ                                      ÛÛ   
          ÛÛ                                        ÛÛ  
          Û                                          Û  
         ÛÛ                                           Û 
        ÛÛ                                            ÛÛ
        Û                                              Û
       Û                                               ÛÛ
      ÛÛ                                                Û
      Û                                                 Û
     ÛÛ                       x                         Û
     Û                   Û                              Û
    Û                   ÛÛ        Û                     Û
    Û                  ÛÛÛÛÛÛ  ÛÛÛÛÛÛ                  ÛÛ
    Û                  Û    Û  Û    ÛÛ                 Û
   ÛÛ                 ÛÛ    Û  Û     ÛÛ                Û
   Û                  Û     ÛÛÛÛ      ÛÛ              ÛÛ
   Û                 ÛÛ      ÛÛ        Û              Û 
   Û                 Û       ø         Û             Û  
   Û                 Û       ø         ÛÛ            Û  
  ÛÛ                 Û                  Û            Û  
  Û                 ÛÛ                 ÛÛ            Û  
  Û                  Û                 Û             Û  
  Û                  Û                 Û             Û  
  Û                  Û                 Û             Û  
   Û                 Û             |`\ Û             Û
   Û                 Û      ___        Û             Û
   Û                 Û    .`   ``'.    Û             Û
   Û                 Û  -,         |   Û             Û
   Û                 Û    `.     - `   Û             Û
   Û                 Û      `'''`                    Û

oh my bookcase

193

  _ _
    /::. ソ .::;;ヽ
    /::.   ..:::;;;ヽ
    /::.   ..::;;;;ヽ
   /::.    ..::::;;;;i
   (::.    ..::;;;丿
   >::...___..::::;;;イ
   !ヾ. ̄⌒__ ̄彡|
    iミ:::ミC= ≡..::: )
   |::::   ″. ´/
   |::::: ヽ  / /;|
   |::: ( '  ( .::;;;|
   |::: | ミ  .ヽ\|
   |::: 丶ヽ ..:ヽ )
   |:::  .i !  ::;;;;;|
   |:::  i .ノ  . ::;;;;;|
   |:::  i .ノ  . ::;;;;;|
   |:::  i .ノ  . ::;;;;;|
   |::: ( ヽ ..::;;;;;|
   ( \ l. | ..:;;;;;;|
   |::\∨丿 ″..:;;;;;|
   |::: ( ( ゙ ..:;;;;;|
  .彡.|:::  | ! .....:::;;;;;|ゞ巛ミ
 巛从ミ彡ミ彡从巛彡ミ彡ミ彡》》
 巛巛ミ人ミ彡巛彡从ミ巛ミ人ミ》》》》
巛彡巛彡从ミ》彡彡巛ミ人ミ彡ミ从》》

194


Newer Posts

Name: Email:
195
Entire Thread Last 50 Posts First 100 Posts Thread List Report Thread